Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - listopad 2023

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

St 1.11.

Slavnost všech svatých

17:00 + rodinu Haničákovu, duše v očistci a za nenarozené děti

Čt 2.11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

7:15 na úmysl SVD

16:00 dušičková pobožnost a mše svatá za všechny věrné zemřelé

3.11.

1. pátek

18:30 + Josefa Běhálka, bratra Václava, rodiče z obou stran a živou a zemřelou rodinu

So 4.11.

+ Marii Janotovu k výročí úmrtí, za všechny členy rodiny Janotové a Maňákové

Ne 5.11.

7:30 + Petra Kovaříka, Veroniku Kovaříkovu, Emilii Václavíkovu a Boží požehnání pro celou živou rodinu

10:30 + Marii Žárskou, rodiče z obou stran a Boží požehnání živé rodině

Út 7.11.

Čt 9.11.

+ Jana Šuláka, manželku Františku, dceru Drahomíru, 2 zetě, rodiče z obou stran a Boží požehnání celé živé rodině

10.11.

+ Petra Kopeckého k 3. výročí úmrtí, rodiče Kopecké a Mikulenkovy, děti, vnoučata, pravnuky, zetě Veleslava k nedožitým devadesátinám

So 11.11.

+ Jiřího a Veroniku Brousilovy, syna Jiřího a celou živou i zemřelou rodinu z obou stran

Ne 12.11.

7:30 + Františka Chromčáka, zemřelou rodinu Chromčákovu, Juřicovu, duše v očistci a Boží požehnání živé rodině

10:30 + Antonína Trtíka, syna Jiřího, rodiče a sourozence z obou stran a celou zesnulou rodinu Trtíkovu a Latiňákovu

Út 14.11.

Čt 16.11.

+ rodinu ???

17.11.

So 18.11.

+ rodiče Pavla a Anežku Kratinovy, dcery Jiřinu a Anežku, vnuka Rostíka, zetě Antonína, Pavla a Veroniku Mazáčovy, dcery Marii a Boženu, syna Pavla, vnučku Aničku, zetě Antonína, Stanislava, Petra, Josefa a Františku Chrástecké, dceru Annu, vnuka Pavla, zetě Petra, Jindřicha, staříčky z obou stran, duše v očistci, za zdraví a Boží ochranu živých rodin

Ne 19.11.

7:30 + rodiče Josefa a Antonii Kocurkovy, jejich zetě Antonína a Ladislava, tetu Františku a Boží požehnání pro živou rodinu

10:30 + rodiče Jana a Ludmilu Václavíkovy ke 2. výročí úmrtí, jejich zemřelé rodiče a sourozence z obou stran a Boží ochranu celé živé rodiny

Út 21.11.

Na úmysl dárce

Čt 23.11.

24.11.

+ Ludmilu Vozákovu, jejich rodiče a celou zesnulou rodinu

So 25.11.

+ Annu Orságovu, bratra Pavla, rodiče a staříčky z obou stran

Ne 26.11

Slavnost Ježíše Krista Krále

7:30 + Josefa a Jiřinu Halašovy, rodinu Surovčákovu a Boží ochranu celé živé rodině

10:30 + Jaroslava Malíka, manželku Jarmilu, rodiče Malíkovy a Valchářovy, bratra Gustava, sestru Františku, švagra Pavla a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Út 28.11.

Čt 30.11.

Správce webu: tch@centrum.cz