Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - květen 2016

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Moji drazí bratři a sestry,

vstupujeme do měsíce května. V tomto měsíci zvlášť uctíváme naši nebeskou Matku, Pannu Marii. Jako každý z nás byla i Panna Maria v tomto životě člověkem. Také musela čelit různým životním situacím a z Písma svatého víme, že její život nebyl vůbec jednoduchý, jak se někdo mylně domnívá. Maria měla na starost výchovu svého dítěte a chránila ho, jak nejlíp uměla. Víme, že když chtěli vojáci Ježíše za vlády krále Heroda připravit o život, musela spolu se svatým Josefem utéct do Egypta a také jej hledala v chrámě, když se ztratil. Měla strach o toho, kterého milovala, o svého syna, syna Božího.

Váš otec Ján, SVD


Naše účast na rozloučení s Milosrdnou sestrou sv. Kříže – Jiljí Šulákovou.

Do farnosti došlo oznámení, že z vůle Nejvyššího odešla na věčnost SESTRA M. JILJÍ ŠULÁKOVÁ, Milosrdná sestra svatého Kříže, naše halenkovská rodačka. Zemřela v úterý, 29. března 2016 v Kroměříži.

Fotografie z pohřbu naleznete v galerii.

Jana Trtíková

Správce webu: tch@centrum.cz