Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - únor 2019

Soubor k tisku s úmysly mší svatých na únor je zde .

1.2.

18:00

na poděkování za kněze ve farnosti

2.2.

so

7:15

Svátek Uvedení Páně do chrámu

za všechny ženy a matky ve farnosti

3.2.

ne

7:45

4. neděle v mezidobí

za + Martina Rušina a celou zemřelou rodinu10:00

za + Annu Černotovu k 1. výročí úmrtí, manžela Josefa, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu

5.2.

út

18:00

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

6.2.

st


17:30

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Marii Latinákovu k výročí narozenin, manžela, syna, snachu, zetě, vnuka a rodiče i sourozence z obou stran

7.2.

čt

7:15

na poděkování Pánu Bohu za 65 let života, za pevnou víru, naději a lásku, s prosbou o ochranu celé živé rodiny

8.2.

18:00

prosba o uzdravení

9.2.

so

7:15

za + Karlu Kocurkovu, manžela Josefa, rodiče, sourozence z obou stran a Boží požehnání pro celou živou rodinu

10.2.

ne

7:45

5. neděle v mezidobí

za + rodiče Jana a Antonii Koňaříkovy, rodiče a sourozence z obou stran a Boží požehnání a ochranu celé živé rodiny10:00

na jistý úmysl s prosbou o Boží ochranu celé rodiny

11.2.

po

18:00

Světový den nemocných – Panny Marie Lurdské

na úmysl kněze a udělení svátosti Pomazání nemocných

12.2.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

13.2.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Jaroslava Šipulu k 20. výročí úmrtí, manželku Růženu, dušičky v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu Šipulovu, Chromčákovu a Koňaříkovu

14.2.

čt

7:15

za + pana kardinála Štěpána Trochtu

15.2.

18:00

za + rodiče Josefa a Marii Maňákovy, zetě Františka, staříčky

a celou rodinu

16.2.

so

7:15

na úmysl kněze

17.2.

ne

7:45

6. neděle v mezidobí

za + rodiče Mazáčovy, syna Miroslava, rodiče Píškovy a celou živou rodinu10:00

za + Pavla Koňaříka, manžela, 3 syny, 2 dcery, 3 zetě, 2 vnuky

a za rodiče Kučerovy, 5 synů a zetě Josefa

19.2.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

20.2.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

na úmysl kněze

21.2.

čt

7:15

na úmysl kněze

22.2.

18:00

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

k 10. výročí úmrtí Rostislava Tlaška, syna Zdeňka, Rozínu

a Jaroslava Tlaškovy, rodiče Hruškovy a Boží požehnání pro celou živou rodinu

23.2.

so

7:15

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

na úmysl kněze

24.2.

ne

7:45

7. neděle v mezidobí

za + rodiče Václava a Františku Kopecké, bratra Václava, sestru Annu Pekařovu k 1. výročí úmrtí, jejího manžela Josefa, staříčky Kopecké a Žárské, za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

a za Boží ochranu celé živé rodině10:00

za + Bohumila Latináka k výročí úmrtí, manželku, syna, snachu, zetě, vnuka, rodiče a sourozence z obou stran a požehnání Boží celé živé rodině

26.2.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

27.2.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Rostislava Mikulenku, otce Antonína, celé rodiny Kratinovy, Mikulenkovy, duše v očistci, za zdraví a Boží ochranu živých rodin

28.2.

čt

7:15

na jistý úmysl s prosbou o Boží pomoc a ochranu celé rodiny

Správce webu: tch@centrum.cz