Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Květen 2018

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.
Soubor k tisku včetně úmyslů mší svatých je zde .


Když vonný přichází máj …

Co všechno plánujeme k oslavě Matičky Boží v naší farnosti?

váš P. Ján Rušin, SVD


Modlitba pro měsíc květen

„Ach milý Pane Bože, Otče, dej nám své požehnání i v tomto časném a tělesném životě. Daruj nám a dopřej milostivě mír, ochraňuj nás před válkou a nepokojem. Dej nám příznivé počasí i hojnost plodů země. Nechť je do tvých rukou poručen každý dům, dvůr, muž, žena, i dítě. Zabraň ničitelům a všem andělům zla, kteří nám strojí škody a překážky.“ Amen ( z roku 1546 )

JK


Májové pobožnosti

budou v kostele vždy v pátek v 17:30, půl hodiny před večerní mší svatou a v neděli po ranní mši svaté.

V úterý, 8. května se sejdeme k májové pobožnosti v 15:00 h u kříže na Kyčerce.


V pátek 4. května budou mít v 18:00 h v kostele mši svatou naši hasiči

ke svátku sv. Floriána, patrona hasičů a po mši svaté u Pomníku padlých bude vzpomínková akce na všechny, kteří položili své životy v boji proti fašismu za naši svobodu.


V sobotu 5. května budou mít ve 13:00 h děti,

které půjdou letos k 1. svatému přijímání první svatou zpověď. Společně s těmito dětmi půjdou ke svaté zpovědi také jejich rodiče, kmotrové, prarodiče a sourozenci.

V neděli 6. května v 10:00 h budeme mít slavnost ve farnosti – po prvé přistoupí ke Stolu Páně našich 14 dětí, a to 9 děvčat a 5 chlapců. Modleme se za naše děti.


V sobotu 19. května budeme mít na hřišti v Halenkově FARNÍ DEN.

V 10:00 h zde bude mše svatá za příznivého počasí, po které bude pak program. ( Ráno v kostele mše svatá nebude! )


V sobotu 26. května ve 13:00 h pojedeme autobusem na Velehrad,

na Děkanátní pouť za NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ A NAŠE RODINY.

Program:

15:00 hsv. Růženec
16:00 hAdorace
17:00 hMše svatá

Začněte se přihlašovat !!!


Nad stránkami našich matrik:

Křty: V měsíci dubnu byli pokřtěni 4 noví farníci a v květnu budou pokřtěni další 4 farníci.


Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc květen 2018

Správce webu: tch@centrum.cz