Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - květen 2023

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

Út 2.5.

Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

St 3.5.

+ Jindřicha Václavíka k 13. výročí úmrtí, rodiče Marii a Aloise, sestru Aloisii, bratra Jana a celou živou i zemřelou rodinu

Čt 4.5.

Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Pá 5.5.

+ Vincence Helise, Boženu Orságovu, Anastázii Zapalačovu, Marii Tlaškovu, rodiče a celou živou rodinu Helisovu

So 6.5.

18:00 májová pobožnost u kapličky v Černém u Mazáčů

Ne 7.5.

7:45 + Antonína Václavíka, sourozence, švagry, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu

10:00 + Karla Kučeru k 6. výročí úmrtí, zetě Františka Maňáka a Boží požehnání pro celou rodinu

Út 9.5.

+ rodinu Janotovu, rodiče, děti, vnuky a živou i zemřelou rodinu

St 10.5.

Na úmysl dárce

Čt 11.5.

+ Anastázii Maňákovu, manžela Jaroslava, dceru Annu, syna Jaroslava, zetě Josefa a celou živou rodinu

Pá 12.5.

+ Antonína Mikulenku, syna Rostíka, rodiče Pavla a Anežku Kratinovy, dcery Jiřinu a Anežku, rodiče Antonína a Veroniku Mikulenkovy, syna Miroslava, dceru Jarmilu, zetě Veleslava, snachu Boženu, Petra Kopeckého, syna Petříka, vnuka Marka, staříčky z obou stran, dušičky v očistci s prosbou o zdraví a Boží ochranu živých rodin

So 13.5.

18:00 májová pobožnost a posvěcení kapličky v Bratřejůvce

Ne 14.5.

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za děti, které poprvé přistoupí ke Stolu Páně

Út 16.5.

Na poděkování Pánu Bohu za 51 let života pro našeho duchovního otce Janka, s prosbou o dary Ducha svatého a Boží požehnání do dalších let

St 17.5.

Za kmotry Trtíkovy a jejich děti

Čt 18.5.

Slavnost Nanebevstoupení páně

18:00 + Františka Kocurka, rodiče z obou stran a celou zemřelou rodinu

Pá 19.5.

Boží požehnání pro Vojtu Chovanečka a všechny Boží milosti do dalších let života s ochranou Panny Marie

So 20.5.

18:00 májová pobožnost u Božích muk v Dinotici

Ne 21.5.

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Anastázii a Antonína Kneblovy, dcery Veroniku a Marii, zetě Josefa, Aloise, syna Antonína, snachu Marii a celou živou i zemřelou rodinu

Út 23.5.

+ Marii Orságovu ke 100. výročí úmrtí

St 24.5.

+ rodiče Zádilské, živou a zemřelou rodinu Kachtíkovu, Kovaříkovu a Hodulákovu, s prosbou o dar víry pro všechny rodiny

Čt 25.5.

18:00 májová pobožnost u kapličky v Hlubokém

Pá 26.5.

7:15 + Annu Kovaříkovu, manžela Josefa, jejich děti, rodiče z obou stran a Boží požehnání živé rodině

So 27.5.

20:00-24:00 SVATODUŠNÍ VIGÍLIE

Ne 28.5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:45 za všechny farníky, kteří se podílejí na chodu našeho kostela, dobrodince a farní sbor

10:00 + Veroniku Václavíkovu k nedožitým 90.-tinám, 3 děti a manžela

Út 30.5.


St 31.5.


Správce webu: tch@centrum.cz