Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - březen 2019

Soubor k tisku s úmysly mší svatých na březen je zde .

1.3.

18:00

za + rodiče Antonína a Marii Mazáčovy, dceru Marii, rodiče

z obou stran a ochranu celé rodiny

2.3.

so

7:15

za + Františku Šulákovu, manžela Jana, za všechny jejich sourozence, oboje rodiče a Boží ochranu pro celou živou rodinu

3.3.

ne

7:45

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za + rodiče Valíčkovy a Strbačkovy a požehnání i ochranu

pro živou rodinu10:00

na poděkování Pánu Bohu za 50, 55, 56 a 74 let života, za pevnou víru, naději a lásku, s prosbou o ochranu celé živé rodiny

5.3.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

6.3.

st


7:15

POPELEČNÍ STŘEDA

za + Jaroslava Vitáka a syna, s prosbou o požehnání celé jeho živé rodině17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + Marii Ekartovu, sourozence, rodiče a zemřelého zetě

7.3.

čt

7:15

na úmysl kněze

8.3.

17:30

18:00

Křížová cesta

za + Helenu a Martina Rušinovy

9.3.

so

7:15

za + manžely Jana a Anastázii Slováčkovy, syny Jana a Stanislava

a rodiče z obou stran

10.3.

ne


7:45

1.NEDĚLE POSTNÍ

na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a na jistý úmysl

po ranní mši svaté: Křížová cesta10:00

za + Antonína Tydlačku k 10. výročí úmrtí, dceru Aničku, rodiče, sestry Annu a Veroniku, za rodiče Mazáčovy, dceru Marii, dušičky v očistci, s prosbou o zdraví a Boží ochranu živých rodin

12.3.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

13.3.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + P. Josefa Trtíka k výročí osmdesátých narozenin, rodiče, sourozence, švagra, švagrovou, synovce a celou zemřelou rodinu

14.3.

čt

7:15

za + Josefa Černotu, jeho manželku, syna Josefa, zetě Miroslava

a Antonína a ochranu celé živé rodině

15.3.

17:30

18:00

Křížová cesta

za + tatínka a dědečka Miroslava Pekaře k 3. výročí úmrtí

a za živou a zemřelou rodinu Pekařovu

16.3.

so

7:15

za + Miladu Bláhovu k 1. výročí úmrtí, nedožitým padesátinám,

za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu Bláhovu a Palátovu

17.3.

ne


7:45

2. NEDĚLE POSTNÍ

za + Anastázii Kocurkovu k 1. výročí úmrtí, syna Josefa, rodiče Kocurkovy a Žbánkovy a Boží ochranu celé živé rodiny

po ranní mši svaté: Křížová cesta10:00

na poděkování Pánu Bohu za 80 a 60 let života s prosbou za zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro celou rodinu

19.3.

út


18:00

Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

za všechny živé a zemřelé Josefy ve farnosti

20.3.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

21.3.

čt

7:15

na jistý úmysl s prosbou o požehnání ve všem

22.3.

17:30

18:00

Křížová cesta

za Boží požehnání a ochranu živé rodiny Strnadelovy

23.3.

so

7:15

za + Martina Rušina

24.3.

ne


7:45

3. NEDĚLE POSTNÍ

za + rodiče a staříčky a za živou rodinu

po ranní mši svaté: Křížová cesta10:00

za + rodiče Antonína a Anastázii Kneblovy, syna Antonína, dcery Marii a Veroniku, snachu Marii, zetě Aloise a Josefa a za živou

i zemřelou rodinu

25.3.

po

18:00

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

za + Jana Strnadela a duše v očistci

26.3.

út

18:00

za všechny živé i zemřelé halenkovské farníky

27.3.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu

28.3.

čt

7:15

na úmysl kněze

29.3.

17:30

18:00

Křížová cesta

na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za zemřelého manžela Jaroslava Kopeckého k nedožitým narozeninám, za rodiče z obou stran, bratry a švagry a za Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu

30.3.

so

7:15

za + Marii Cepkovu, manžela, 3 dcery, syna, zetě, vnuka Ivana, rodiče a sourozence z obou stran

31.3.

ne


7:45

4. NEDĚLE POSTNÍ

na poděkování Pánu Bohu za dožitých 70 let, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

po ranní mši svaté: Křížová cesta10:00

za + Josefa a Marii Kučerovy k výročí úmrtí a rodiče z obou stran

Správce webu: tch@centrum.cz