Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - červen 2024

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

So 1.6.


Ne 2.6.

8:00 Mše sv. s průvodem BOŽÍHO TĚLA

+ Antonii Novosadovu při příležitosti nedožitých 100 let a za živou i zemřelou rodinu Novosadovu a Škyvarovu

10:00 ZDĚCHOV

Út 4.6.

Na úmysl dárce

Čt 6.6.


Pá 7.6.

SLAVNOST NEJSV.SRDCE JEŽÍŠOVA

18:30 +Antonína Vozáka, manželku Anastazii, rodiče z obou stran, zetě Miroslava, snachu Marii a Boží požehnání pro celou rodinu

So 8.6.


Ne 9.6.

7:30 + kmocháčky Františka a Annu Černotovy, jejich děti, vnuky a duše v očistci

10:30+ rodiče Antonína a Anastazii Kneblovy, dcery Marii-manžela Aloise, Veroniku- manžela Josefa, syna Antonína, snachu Marii, zetě Josefa a živou i zemřelou rodinu

Út 11.6.

+ rodiče Anastazii a Josefa Tlaškovy, Aloise Daňka, jejich rodiče, sourozence, za zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Čt 13.6.


Pá 14.6.

+ Rozálii a Cyrila Křenkovy, jejich zemřelé děti a Boží požehnání živé rodině

So 15.6.


Ne 16.6.

7:30 + rodiče Anežku a Jana Maňákovy, Ludmilu Kopecku, rodiče Antonii a Ludvíka Orságovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu

10:30 + Marii a Pavla Žárské, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou i zemřelou rodinu

Út 18.6.

Na poděkování pánu Bohu za dar života, zdraví a Boží milosti, s prosbou o Boží požehnání, dary Ducha Svatého a pevnou víru do dalších let

Čt 20.6.


Pá 21.6.

K 5. výročí úmrtí Aloisie Janušové, Antonína Januše, ctihodnou sestru Marii Celsu a celou živou rodinu Janušovu a Václavíkovu

So 22.6.

10:00 k výročí 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Halenkov

Ne 23.6.

7:30 + Petra a Annu Černotovy k výročí úmrtí, syna Pavla, staříčky Černotovy a Chrástecké. P. Josefa Adamce, s prosbou o uzdravení a Boží požehnání pro celou rodinu

10:30 za celou zemřelou rodinu Latinákovu a Trtíkovu, s prosbou Božího požehnání živé rodině

Po 24.6.

Slavnost Narození Jana Křtitele

18:00 Za všechny živé a zemřelé Jány ve farnosti

Út 25.6.


Za všechny děti a studenty z naší farnosti: za zdárné ukončení školního roku a na jejich úmysly

Čt 27.6.


Pá 28.6.

+ Josefa Chovanečka, Boží ochranu pro syny Vojtěcha, Jakuba a Janíčka a Boží požehnání pro celou rodinu Chovanečkovu a Kocurkovu

So 29.6.

Slavnost Petra a Pavla, apoštolů

8:00 za všechny živé a zemřelé Petry a Pavly

9:15 ZDĚCHOV

Ne 30.6.

7:30 K 11. výročí úmrtí manžela Pavla Grygera a Boží požehnání pro celou živou rodinu Grygerovu a Macháčovu

9:15 ZDĚCHOV

Správce webu: tch@centrum.cz