Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - únor 2024

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

Čt 1.2.

Na úmysl dárce

2.2.

Uvedení Páně do chrámu

18:30 za všechny ženy a matky ve farnosti

So 3.2.


Ne 4.2.

7:30 Jaroslavu a Ludvíka Kovaříkovy k 10. výročí úmrtí, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

10:30

Út 6.2.


Čt 8.2.


9.2.

+ Marii a Josefa Ekartovy, rodiče, sourozence a zetě Vladimíra Janečka

So 10.2

11:00 na poděkování za dar života, s prosbou o zdraví celé rodiny

Ne 11.2.

7:30 + Josefa a Marii Juříčkovy, zetě, rodiče, sourozence a duše v očistci

10:30 + Anastázii Orságovu, manžela Jana, zetě Josefa Běhálka a celou zemřelou i živou rodinu

Út 13.2.


St 14.2.

POPELEČNÍ STŘEDA

18:00

Čt 15.2.

+ Josefa Zetka, manželku, sourozence z obou stran a za Boží požehnání pro celou živou rodinu

16.2.

+ Josefa Kazmíře, sourozence a rodiče z obou stran

So 17.2.


Ne 18.2.

7:30 + Antonína Tydlačku k 15. výročí úmrtí, dceru Aničku, sestry Annu a Veroniku, rodiče Tydlačkovy a Mazáčovy a duše v očistci

10:30 Boží požehnání pro Veroniku Šulákovu k 15 narozeninám a celou živou rodinu Šulákovu

Út 20.2.


Čt 22.2.


23.2.

7.15

So 24.2.

+ Rostíka Mikulenku, otce Antonína, celou rodinu Kratinovu a Mikulenkovu, staříčky z obou stran, dušičky v očistci, zdraví a Boží ochranu živých rodin

Ne 25.2.

7:30 + Miroslava Václavíka k 1. výročí úmrtí, rodiče z obou stran a živou i zesnulou rodinu

10:30

Út 27.2.


Čt 29.2.


Správce webu: tch@centrum.cz