Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - únor 2017

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Milovaní milovaní farníci!

Srdečně Vás pozdravuji a dnes se na vás obracím s velikou prosbou, abyste volali ke svým nemocným kněze pro udělení SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.

váš otec Ján


Síla víry

Hledejte, a naleznete: tlučte a bude vám otevřeno. MATOUŠ 7, 7

Jarmila Kopecká


Statistické ohlédnutí za uplynulým rokem 2016:

V roce 2016 bylo vyhlášeno Svatým Otcem Františkem mimořádné jubileum BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, s ukončením na Slavnost Krista Krále.

V tomto roce Božího milosrdenství jsme přivítali 1. února nového duchovního správce farnosti, ze Společnosti Božího Slova – verbistů – P. Jána Rušina, SVD. Po prvé nám jej představil ve mši svaté na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2. P. Marek Poláčik, SVD, který měl naši farnost v duchovní správě axcurendo při Novém Hrozenkově.

Jana Trtíková


Úmysly pro modlitebníky Svatého růžence na měsíc únor:

 


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství jsme přijali ve křtu svatém nové farníky:

Správce webu: tch@centrum.cz