Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - únor 2020

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde .

1.2.

so

7:15

za + Anežku Špalkovu k nedožitým stým narozeninám, jejího manžela, syna Pavla, za Ludmilu a Rozálii Novosadovy, Annu

a Oldřicha Turbovy, prarodiče a Boží požehnání pro celou živou rodinu z obou stran

2.2.

ne


7:45

Svátek Uvedení Páně do chrámu

za všechny ženy a matky ve farnosti10:00

za + Martina a Helenu Rušinovy a celou zesnulou rodinu19:00

za + Josefa Špalka k 10. výročí úmrtí, rodiče a zemřelou rodinu Špalkovu, Žárských a Čaníkovu

4.2.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

5.2.

st


17:30

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Marii Latinákovu k výročí narozenin, manžela, syna, snachu, zetě, vnuka a rodiče i sourozence z obou stran

6.2.

čt


7:15

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

za + rodinu Řišicovu a Šulákovu

7.2.

18:00

za + Jarmilu Krejčiříkovu, manžela Veleslava, sourozence Miroslava a Antonína, synovce Petříka a Rostíka, Marka Hrušku, rodiče z obou stran a za zemřelou rodinu Kopeckou

8.2.

so

7:15

za + Karlu Kocurkovu, manžela, rodiče a sourozence z obou stran, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu a za dušičky v očistci

9.2.

ne

7:45

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za + Jana Jochce k 1. výročí úmrtí a Boží požehnání pro celou živou rodinu10:00

Za + Pavla Koňaříka, manžela, 3 syny, 2 dcery, 3 zetě, 2 vnuky, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu a za + Jana Kučeru, manželku, 5 synů, zetě Josefa a rodiče z obou stran

11.2.

út

18:00

Světový den nemocných – Panny Marie Lurdské

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky a udělení svátosti Pomazání nemocných

12.2.

st

17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + Anastázii Valůškovu k 1. výročí úmrtí, manžela, duše v očistci

a na jistý úmysl

13.2.

čt

7:15

za + rodinu Juřicovu, Chromčákovu a Martišovu, duše v očistci

a požehnání živé rodině

14.2.

18:00

za zdraví a Boží požehnání pro Janka a Františku

15.2.

so

7:15

za + Josefa a Marii Maňákovy, zetě Františka a celou zemřelou rodinu

16.2.

ne


7:45

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu10:00

za + rodiče Annu a Josefa Pekařovy, zemřelé sourozence a rodiče z obou stran, za Zdeňka a Jiřinu Václavíkovy, za dušičky v očistci

a Boží ochranu živé rodiny

18.2.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

19.2.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

Za + rodiče Kalincovy a Novosadovy, za celou zemřelou rodinu

a duše v očistci

20.2.

čt

7:15

na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další Boží ochranu

21.2.

18:00

za všechny dobrodince a brigádníky při opravě kostela s vděčností

za ochotu při půjčení lešení

22.2.

so


7:15

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Za + Františka a Matyldu Kocurkovy, rodiče a sourozence z obou stran

23.2.

ne

7:45

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za + Ludmilu Kalincovu k 1. výročí úmrtí, jejího manžela Pavla, syna Pavla, rodiče z obou stran a celou zemřelou rodinu Pončíkovu10:00

za + Petra Maňáka k nedožitým 70-tinám, vnuka Ondřeje, rodiče z obou stran a za Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu

25.2.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

26.2.

st


7:15

POPELEČNÍ STŘEDA

na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží ochranu

a zdraví pro celou rodinu17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Pavla a Boženu Kořenkovy, dceru Annu, zetě Miroslava, Jožku Kocurka, rodiče z obou stran, těžce nemocnou osobu a Boží požehnání pro celou živou rodinu

27.2.

čt

7:15

Čtvrtek po Popeleční středě

za + Marii Ekartovu k 1. výročí odchodu na věčnost a jejího zetě Vladimíra Janečka, také k 1. výročí odchodu na věčnost

28.2.

18:00

Pátek po Popeleční středě

za + Jana Strbačku, celou zemřelou rodinu a požehnání pro živou rodinu

29.2.

so

7:15

Sobota po Popeleční středě

za + Rostislava Mikulenku k 5. výročí úmrtí, otce Antonína, Anežku Kratinovu k nedožitému výročí, manžela Pavla, dceru Jiřinu, rodinu Mikulenkovu, staříčky z obou stran, dušičky v očistci, na jistý úmysl, za zdraví a Boží ochranu živých rodin

Správce webu: tch@centrum.cz