Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - leden 2024

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

Po 1.1.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30 + rodinu Holcovu a Černotovu, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

10:30 + Josefa Zetka, rodiče, s prosbou o Boží požehnání celé živé rodině

Út 2.1.

+ Jana a Emílii Chrásteckých a celou živou i zemřelou rodinu

Čt 4.1.

+ rodiče Řepkovy s prosbou o Boží požehnání celé rodině

Pá 5.1.

1. pátek

18:30 + Josefa Pončíka k 10. výročí úmrtí, jeho manželku Marii, rodinu Vašičkovu, Vajdovu, za všechny živé a zemřelé ze všech stran

So 6.1.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

7:30 za obrácení nevěřících

10:30 + rodiče Jana a Anežku Šulákovy, dceru Jarmilu, zetě Rostislava a Josefa Zádilského, rodiče, sourozence z obou stran a celou živou rodinu

Ne 7.1.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30 za Marii Trlicovu k 1. výročí úmrtí, jejího manžela, Josefu Maňákovu a manžela, 5 synů s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu z obou stran

10:30 + Žofii a Františka Christovy, zetě Pavla a Boží požehnání živé rodině

Út 9.1.

+ manžela Jana, syna Jiřího, rodiče z obou stran, celou zemřelou rodinu Strnadlovu a Měkynovu, s prosbou o Boží ochranu celé živé rodině

Čt 11.1.

+ staříčky Trtíkovy a jejich sourozence

Pá 12.1.

Za živé a zemřelé členy našich rodin

So 13.1.

k 30. výročí úmrtí Veroniky Mikulenkové, k 9. výročí úmrtí její dcery Jarmily, k 30. výročí úmrtí Josefy Kopecké, za zdraví pro celou rodinu Mikulenkovou a Kopeckou

Ne 14.1.

7:30 + Františka Straděje, manželku Zdeňku, Jaroslava Hercega, manželku Ludmilu, Žofii Šulákovu, syna Stanislava, rodiče Stradějovy, Hercegovy, Šulákovy, dušičky v očistci, s prosbou Boží ochrany pro žijící rodiny

10:30 poděkování Pánu Bohu za 50 let života, s prosbou o dar zdraví Ducha svatého a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Út 16.1.

Na úmysl dárce

Čt 18.1.


Pá 19.1.

Za Boží požehnáni pro Františku Liptákovu a Janka Chovanečka a Boží požehnání pro jejich rodiny

So 20.1.

K výročí úmrtí Jaroslava Straděje a celou živou a zemřelou rodinu Stradějovu

Ne 21.1.

7:30 + Josefa Chromčáka, rodiče z obou stran, 3 sestry, 8 švagrů, Rudolfa Martišku, duše v očistci, Boží ochranu a Matičky Boží celé živé rodině Chromčákové, Kneblové, Šulákové a Matriškové

10:30 + Růženu a Josefa Haničákovy, duše v očistci a Boží požehnání celé živé rodině

Út 23.1.

Na úmysl dárce

Čt 25.1.


Pá 26.1.

+ Vincence Helise ke 20. výročí úmrtí, Boženu Orságovu, Anastázii Zapalačovu, Marii Tlaškovu, rodiče a celou živou rodinu Helisovu

So 27.1.

+ rodiče Rozálii a Jaroslava Tlaškovy, syna Rostislava, vnuka Zdeňka, rodiče Hruškovy a bratra Petra

Ne 28.1.

7:30 všechny živé a zemřelé farníky

10:30 + Josefa Chovanečka, živou rodinu Chovanečkovu, Šulákovu, Kocurkovu a Boží požehnání celé rodině

Út 30.1.

Poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o zdraví Ducha svatého a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Správce webu: tch@centrum.cz