Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - prosinec 2023

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

Pá 1.12.

1. pátek 18:30

+ Jana Strbačku, manželku Marii, staříčky z obou stran a Boží požehnání pro celou živou rodinu

So 2.12.


Ne 3.12.

7:30 za všechny živé a zemřelé farníky

10:30 + Antonína a Boženu Kocurkovy, syna Antonína, dceru Anežku, zetě Pavla a celou živou a zemřelou rodinu

Út 5.12.

+ rodiče Aloise a Annu Kopecké, syna Aloise, švagra Jiřího Orsága a celou živou rodinu

Čt 7.12.

Na úmysl SVD

Pá 8.12.

Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

+ Miroslava Galetku k 5. výročí úmrtí, bratra Karla, Jaroslava a švagrovou Marii Vozákovu k 20. výročí úmrtí, rodiče z obou stran, zdraví a Boží požehnání celé živé rodině

So 9.12.

+ manžela Pavla Šuláka, jeho rodiče, + rodiče Haničákovy, syna Zdeňka, vnuka Zdeňka, s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

Ne 10.12.

7:30 + rodinu Koňaříkovu, Lušovjanovu, Rajnišovu, Zdanjukovu a Boží požehnání pro živou rodinu

10:30 za všechny včelaře

Út 12.12.

Na úmysl dárce

Čt 14.12.

+ rodinu Janotovu, Koňaříkovu a Maňákovu

Pá 15.12.

+ Marii Kopeckou k 1. výročí úmrtí, její rodiče Jaroslava a Pavlínu Kopecké, Aloise Kopeckého, jeho rodiče Jaroslava a Žofii Kopecké a celou živou a zemřelou rodinu

So 16.12.


Ne 17.12.

7:30 + Jana Jochce k výročí 100 let, manželku Anežku, 2 syny, vnuka, rodinu Kocurkovu, sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu

10:30 + Miroslava Pekaře, oba rodiče, Petra Chuděje k nedožitým 50 tinám, oba rodiče a celou živou rodinu

Út 19.12.

Na úmysl dárce

Čt 21.12.

Na úmysl SVD

Pá 22.12.

+ Františku a Josefa Pohořelské, jejich rodiče a sourozence, zetě Pavla, vnuka Pavla, ctihodnou sestřičku Petronilu a Boží ochranu celé rodiny


So 23.12.


Ne 24.12.

7:30

10:30 za maminky naší farnosti a děti, které se nesměly narodit

22:00 PŮLNOČNÍ: za všechny živé a zemřelé farníky

Po 25.12.

Slavnost narození Páně

7:30 + Pavla Solánského, syna Františka, zetě Josefa, staříčky, Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu Solánsku a Maňákovu

10:30 + Milana Hoduláka, jeho otce Aloise, staříčky Hodulákovy, Haničákovy, duše v očistci a celou živou rodinu

Út 26.12.

Svátek sv. Štěpána

10.30 poděkování za dar života pro maminku Toničku s prosbou o Boží požehnání do dalších let života

Ne 31.12

SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

7:30 poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok, s prosbou o Boží milosti do roku nového pro celou naši farnost

10:30 za naše rodiny

Správce webu: tch@centrum.cz