Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - červen 2022

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.6. st

+ Jana Strbačku a Boží ochranu pro celou rodinu

2.6. čt

Za živou rodinu Rusnačkovu

3.6. pá

+ Vincence Helise, Marii Tlaškovu, rodiče a rodinu Helisovu

4.6. so

Za živé a zemřelé členy našich rodin a obrácení nevěřících

5.6. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Antonína Trtíka k nedožitým 85 – tinám, syna Jirku, rodiče a sourozence, a za + Marii Latinákovu k 20. výročí odchodu na věčnost, manžela, syna, snachu, zetě, vnuka, rodiče a sourozence z obou stran

7.6. út

+ Anastázii a Josefa Tlaškovy, Aloise Daňka, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

8.6. st

+ Cyrila a Rozinu Hronkovy, jejich zemřelé děti a Boží požehnání pro živou rodinu

10.6. pá

+ Antonína Vozáka, manželku Anastázii, zetě Miroslava, snachu Marii, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou živou rodinu

11.6. so

+ Ludmilu a Karla Pohořelských, rodiče, sourozence, švagrové a švagry a Boží požehnání celé rodině

12.6. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + rodiče Anežku a Jana Maňákovy, Annu a Pavla Chrástecké, kmotřenku Františku Kudelovu Boží ochranu pro celou rodinu

14.6. út

15.6. st

+ Anežku a Stanislava Kopeckých a na poděkování za dar života a všechny Boží milosti

16.6. čt

Slavnost Těla a Krve Páně

7:15

18:00 + Josefa Zetka, rodiče, s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

17.6. pá

+ Boženu Bařákovu, Josefa Korábečného a Boží ochranu jejich živé rodiny

18.6. so

Živou a zemřelou rodinu Kachtíkovu, Kovaříkovu, Zádilsku, Hodulákovu, duše v očistci, s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

19.6. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Rodinu Václavíkovu, Koňaříkovu, Židlickou a Boží ochranu pro živou rodinu a duše v očistci

21.6. út

Na úmysl dárce

22.6. st

+ Josefa Chovanečka, duše v očistci, poděkování za dar života, ochranu a dobrodiní v rodině, s prosbou o Boží požehnání celé živé rodině

23.6. čt

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

+ MUDr. Jiřího Dorňáka k 1. výročí úmrtí

24.6. pá

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Za všechny živé a zemřelé Jany ve farnosti

25.6. so

26.6. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 na poděkování Pánu Bohu za 50 let kněžství pro P. Jaroslava Marka

28.6. út

29.6. st

Slavnost Petra a Pavla apoštolů

7:15

18:00 na úmysl dárce

30.6. čt

Správce webu: tch@centrum.cz