Římskokatolická farnost Halenkov

Aktuality


Biblické postavičky

17.02.2024

V pátek 23.2., bude v kostele v 17:30h křížová cesta s biblickými postavičkami.


Svátost biřmování

17.02.2024

Svátost biřmování v naší farnosti bude v neděli 21.7. v 10 hodin.


Setkání mládeže

17.02.2024

V neděli, ve 13 hodin bude bývat na faře setkání mládeže.


Hraná křížová cesta.

17.02.2024

V sobotu 24.2. v 15 hodin budou mít děti nácvik hrané křížové cesty.


Postní almužna

10.02.2024

Za lavicemi si můžete vzít kasičky na postní odříkání "postní almužna".


Křížové cesty

10.02.2024

V době postní budou bývat v pátek půl hodiny před mší svatou a v neděli po ranní mši svaté Křížové cesty.


Biřmovanci

21.01.2024

Informujeme biřmovance, že nauka na svátost biřmování začne v pátek 9.2.po večerní mši svaté.


Květinová výzdoba kostela

21.01.2024

Naše farnost hledá ochotnou paní, která by tvořila květinovou výzdobu v kostele. Nahlásit se můžete u pana faráře.


Úklid kostela v roce 2024

14.01.2024

Seznam skupin:


Tříkrálová sbírka

06.01.2024

Děkuji všem, kteří se účastnili Tříkrálové sbírky, chodili po našich údolích, koledovali a šířili zvěst o narození Ježíše Krista. Také děkuji všem, kteří do pokladniček přispěli. Pán Bůh zaplať. Jestli některé skupince zbyly křídy, vraťte je prosím do zákristie.


Poutní zájezd do Lurd - upřesnění II

30.12.2023

Cestovní kancelář bude potřebovat tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Bydliště
 • Rodné číslo
 • Telefon - Email
 • Klikněte prosím pro více informací.


  Poutní zájezd do Lurd - upřesnění

  22.12.2023

  Milí poutníci,
  z důvodu, že není možné současnou větší částku za zájezd uhradit na farní účet, klikněte prosím pro více informací.


  Poutní zájezd do Lurd 2024

  10.12.2023

  V termínu od 19.4.2024 do 26.4.2024 se bude konat farní pouť do Lurd. Program zájezdu se zobrazí po kliknutí.

  Cena za osobu je od 25 990 Kč.

  Správce webu: tch@centrum.cz