Římskokatolická farnost Halenkov

Aktuality


Vánoční hvězda

03.12.2019

Prodej Vánočních hvězd bude v neděli 8.prosince po ranní i hrubé mši na faře. Cena jedné hvězdy je 100 korun.


Roráty

03.12.2019

Ve čtvrtek a v sobotu budeme mít v kostele v 6:30h roráty.


Farní ples

29.11.2019

Na faře jsou vstupenky na další Farní ples, který se uskuteční 11. ledna. Můžete si je zakupovat, nejlépe po mši svaté. Vstupné je 250 Kč.


Zdobení perníčků

19.11.2019

V sobotu 23.listopadu se budou na faře od 15 hodin zdobit perníčky do adventního prodeje. Zveme všechny děti.


Čtení z Bible

19.11.2019

V neděli 24.listopadu bude v kostele v 15 hodin ČTENÍ Z BIBLE pro dospělé i děti.


Adventní prodej

10.11.2019

I v letošním roce můžete přispět svými výrobky do adventního prodeje. Termín odevzdání je do 29.11. Samotný prodej proběhne na 1. adventní neděli.


Řádové sestry

10.11.2019

V pátek 15. a sobotu 16.11. budou v naší farnosti řádové sestry ze společnosti Božího slova.


Změna mše svaté

10.11.2019

V sobotu 16.11.bude v našem kostele v 8:15h modlitba misijního růžence řádových sester ze společnosti Božího Slova a po této modlitbě bude mše svatá.


Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

31.10.2019

V sobotu 2. listopadu je vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Mše svaté budou v 7:15 na daný úmysl, v 9:30 na úmysl Svatého otce,v 15 hodin pobožnost na hřbitově a mše svatá v kostele-za všechny zemřelé dušičky a halenkovské farníky.


VŠECH SVATÝCH

31.10.2019

V pátek 1. listopadu je svátek VŠECH SVATÝCH. Mše svaté budou ráno i večer v obvyklých časech.


Malá schola

14.10.2019

Každý pátek v 17 hodin se na faře schází schola dětí.


Změny mší svatých

14.10.2019

V úterý 15.10. bude mše svatá v 7:15h. Ve středu 16.10. mše svatá nebude. Ve čtvrtek 17.10. bude mše svatá v 18 hodin.


Úklid kostela v roce 2019

27.01.2019

Seznam skupin:

Správce webu: tch@centrum.cz