Římskokatolická farnost Halenkov

Aktuality


Hromnice

26.01.2020

V neděli 2.února bude kromě obvyklých mší svatých ještě večerní v 19 hodin.


Změna mší svatých

19.01.2020

V úterý 21.1. mše svatá nebude. Ve čtvrtek 23. 1. bude mše svatá v 18 hodin a v sobotu 25.1. bude mše svatá až v 9 hodin.


Poděkování

05.01.2020

Chtěli bychom poděkovat vedoucím tříkrálové sbírky, kteří se svými koledníky putovali po naší farnosti a nesli radostnou zvěst o NAROZENÍ PÁNĚ. Velké díky patří i Vám všem, kteří jste otevřeli nejen své dveře, ale i srdce a pomohli jedné velké věci. Pán Bůh zaplať.


Tři mše svaté

05.01.2020

Příští neděli-12.1.budou v našem kostele tři mše svaté. Ranní i hrubá v obvyklých časech a ještě večer v 18 hodin.


Farní ples

05.01.2020

V sobotu 11.ledna bude v Lidovém domě 3.Farní ples. Začátek plesu bude v 18:30hodin.


Slavnost Zjevení Páně

05.01.2020

V pondělí 6.ledna budeme mít v kostele mše svaté ráno i večer v obvyklých časech.


Požehnání koledníkům

30.12.2019

V pátek 3.ledna bude při večerní mši svaté žehnáno koledníkům tříkrálové sbírky.


Tříkrálová sbírka

30.12.2019

V naší farnosti bude probíhat tříkrálová sbírka v sobotu 4.a neděli 5. ledna.


Nový rok

30.12.2019

Ve středu 1. ledna budou mše svaté jako v neděli a ještě večer v 18 hodin.


Děkovná mše

30.12.2019

V úterý 31. prosince bude v 18 hodin mše svatá. Při ní budeme děkovat Pánu Bohu za všechna dobrodiní v uplynulém roce.


Koncert

23.12.2019

V sobotu 28. prosince v 15 hodin bude v kostele koncert Zvonky dobré zprávy, hudební soubor hry na ruční zvonky z Kateřinic.


Svátek Sv. Štěpána

23.12.2019

Mše svaté budou jako v neděli. V 15 hodin bude v kostele vystoupení Valašského souboru Kyčera. Všichni jste srdečně zváni.


Boží Narození

23.12.2019

Mše svaté budou jako v neděli. V 15 hodin budeme u jesliček zpívat koledy ze staré Boží cesty.


Půlnoční

23.12.2019

Půlnoční mše svatá bude ve 22 hodin. Jsou zajištěny dva autobusy z údolí Černé a Kychová. Oba pojedou ve 22:15 h. Od 21:30 se budou zpívat koledy.


Zdobení stromečků

16.12.2019

V neděli 22.12. v 15 hodin budeme v kostele zdobit stromečky a stavět Betlém. Prosíme proto ochotné farníky o pomoc. Společně se tak připravíme na nastávájící svátky narození Ježíše.


Vánoční úklid

16.12.2019

V sobotu 21.12. budeme po mši svaté provádět vánoční úklid kostela.


Vánoční zpověď

09.12.2019

V našem kostele bude Vánoční svatá zpověď v pátek 20. prosince v čase od 16:00 do 18:00 hodin


Setkání ministrantů

09.12.2019

V sobotu 14. a neděli 15. prosince proběhne ve Zděchově setkání pro naše ministranty.


Vánoční hvězda

03.12.2019

Prodej Vánočních hvězd bude v neděli 8.prosince po ranní i hrubé mši na faře. Cena jedné hvězdy je 100 korun.


Roráty

03.12.2019

Ve čtvrtek a v sobotu budeme mít v kostele v 6:30h roráty.


Farní ples

29.11.2019

Na faře jsou vstupenky na další Farní ples, který se uskuteční 11. ledna. Můžete si je zakupovat, nejlépe po mši svaté. Vstupné je 250 Kč.

Správce webu: tch@centrum.cz