Římskokatolická farnost Halenkov

Aktuality


malá schola

14.10.2019

Každý pátek v 17 hodin se na faře schází schola dětí.


změny mší svatých

14.10.2019

V úterý 15.10. bude mše svatá v 7:15h. Ve středu 16.10. mše svatá nebude. Ve čtvrtek 17.10. bude mše svatá v 18 hodin.


Adorační den

29.09.2019

V pondělí 30.září bude mše svatá v 7:15h. Po mši bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní až do 18 hodin a opět bude následovat mše svatá.


Centrum pro rodinu

23.09.2019

Zajímavý odkaz na internetové stránky, kde se můžete dozvědět spoustu informací týkajících se rodiny najdete na adrese: www.vsetin.dcpr.cz


Adorační den

23.09.2019

Celodenní Adorace před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní bude v pondělí 30.září.


Svatý Václav

23.09.2019

V sobotu 28.září je slavnost Svatého Václava. V tento den budou mše svaté jako v neděli.


Změna mše svaté

23.09.2019

V pátek 27.září bude mše svatá mimořádně ráno, protože večer otec slouží mládežnickou mši na Vsetíně.


Úterní mše

23.09.2019

V úterý 24. září v našem kostele mše svatá nebude.


Pouť

12.09.2019

V neděli 15. září budeme mít ve farnosti pouť. Mše svaté budou jako v neděli. V 15 hodin bude v kostele svátostné požehnání.


Úklid před poutí

12.09.2019

Ve čtvrtek 12. září se sejdeme v 15 hodin v kostele, kde proběhne úklid před poutí. Prosím příjďte pomoci, ať společně po opravách připravíme kostel na důstojné oslavení slavnosti, na kterou se naše farnost chystá.


Úklid kostela

01.09.2019

Prosíme všechny ochotné farníky - v sobotu 7. září bude ve 14 hodin úklid kostela.Najděte si chvilku,abychom uklidili kostel po proběhlých pracích a po malířích. Dopředu všem vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať.


Razítka pro děti

01.09.2019

Prosíme děti, které letos půjdou k 1. sv. přijímání, aby si v zákristii vyzvedly papíry, kde v pátek a v neděli dostanou razítko, že byly účastny na mši svaté.


Zahájení školního roku

01.09.2019

V pondělí 2. září v našem kostele na zahájení školního roku mše svatá nebude. Důvodem jsou malířské práce v kostele.


Úklid kostela v roce 2019

27.01.2019

Seznam skupin:

Správce webu: tch@centrum.cz