Římskokatolická farnost Halenkov

Aktuality


Setkání mládeže

28.02.2020

V sobotu 4. dubna se bude konat v naší farnosti Děkanátní setkání mládeže vsetínského děkanátu. Srdečně zveme všechny na mši svatou s panem arcibiskupem, Mons.Janem Graubnerem.


POSTNÍ ALMUŽNA

25.02.2020

Od Popeleční středy budou vzadu kostela papírové pokladničny POSTNÍ ALMUŽNY. Můžete si je vyzvednout a přispět tak dobré věci. Pokladničky se budou odevzdávat na Květnou neděli.


Křížové cesty

25.02.2020

V době postní budeme mívat Křížové cesty, a to v pátek před večerní mší svatou a v neděli po ranní mší svaté. První Křížová cesta bude v pátek 28. února.


Popeleční středa

25.02.2020

Ve středu 26.2. je Popeleční středa. Mše svaté budou ráno i večer v obvyklých časech.


Pomazání nemocných

16.02.2020

V úterý 18. února bude při večerní mši svaté udílena Svátost Pomazání nemocných. Káždý kdo ji příjme odevzdá na faře pro evidenci lísteček se jménem a adresou.


Setkání ministrantů

12.02.2020

Setkání ministrantů bude v neděli 23. února v 15 hodin.


Setkání manželů

12.02.2020

V neděli 16.2.se koná ve 14 hodin setkání manželských párů, při kterém plánuje Centrum pro rodinný život výšlap na Kyčerku. Podrobnosti najdete na nástěnce u kostela.


Čtvrteční mše svatá

12.02.2020

Ve čtvrtek 13.2. bude mše svatá v 18 hodin.


Pastorační rada

04.02.2020

V pátek 7. února bude na faře po večerní mši svaté setkání pastorační rady.


Hromnice

26.01.2020

V neděli 2.února bude kromě obvyklých mší svatých ještě večerní v 19 hodin.


Změna mší svatých

19.01.2020

V úterý 21.1. mše svatá nebude. Ve čtvrtek 23. 1. bude mše svatá v 18 hodin a v sobotu 25.1. bude mše svatá až v 9 hodin.


Poděkování

05.01.2020

Chtěli bychom poděkovat vedoucím tříkrálové sbírky, kteří se svými koledníky putovali po naší farnosti a nesli radostnou zvěst o NAROZENÍ PÁNĚ. Velké díky patří i Vám všem, kteří jste otevřeli nejen své dveře, ale i srdce a pomohli jedné velké věci. Pán Bůh zaplať.


Tři mše svaté

05.01.2020

Příští neděli-12.1.budou v našem kostele tři mše svaté. Ranní i hrubá v obvyklých časech a ještě večer v 18 hodin.


Farní ples

05.01.2020

V sobotu 11.ledna bude v Lidovém domě 3.Farní ples. Začátek plesu bude v 18:30hodin.


Slavnost Zjevení Páně

05.01.2020

V pondělí 6.ledna budeme mít v kostele mše svaté ráno i večer v obvyklých časech.


Požehnání koledníkům

30.12.2019

V pátek 3.ledna bude při večerní mši svaté žehnáno koledníkům tříkrálové sbírky.


Tříkrálová sbírka

30.12.2019

V naší farnosti bude probíhat tříkrálová sbírka v sobotu 4.a neděli 5. ledna.


Nový rok

30.12.2019

Ve středu 1. ledna budou mše svaté jako v neděli a ještě večer v 18 hodin.


Děkovná mše

30.12.2019

V úterý 31. prosince bude v 18 hodin mše svatá. Při ní budeme děkovat Pánu Bohu za všechna dobrodiní v uplynulém roce.

Správce webu: tch@centrum.cz