Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - březen 2022

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.3. út

+ rodiče Trtíkovy a živou rodinu

2.3. st

POPELEČNÍ STŘEDA

18:00 + Bohumila Latináka k výročí odchodu na věčnost, manželku, syna, snachu, 2 zetě, vnuka, rodiče a sourozence z obou stran

3.3. čt

+ rodinu Rušinovu, Bertokovu, Korenkovu, Mulárovu

4.3. pá

+ Ludmilu Šulákovu k 20. výročí úmrtí Josefa Novosada a Boží ochranu celé rodině

5.3. so

Fatimská sobota

+ Celestýnu Šulákovu k nedožitým 83 narozeninám, manžela Josefa a švagra Petra

6.3. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Cyrila Baroše a duše v očistci

7.3. po

Za zastavení války na Ukrajině

8.3. út

+ Helenu Rušinovu

9.3. st

+ maminku Františku Šulákovu, k nedožitým stým narozeninám manžela Jana a za všechny zemřelé sourozence, za rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu

10.3. čt

11.3. pá

+ Antonína a Anastázii Kneblovy, dcery Marii a Veroniku, syna Antonína, snachu Marii, zetě Aloise a Josefa a živou a zemřelou rodinu

12.3. so


13.3. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Miroslava Navrátila, rodiče a sourozence z obou stran

15.3. út

Za dar žití v Boží vůli

16.3. st

+ Josefa Maňáka, Pavla Solanského k výročí úmrtí, jeho syna a celou živou i zemřelou rodinu Maňákovu a Solanskou

17.3. čt

18.3. pá

+ Antonína Kocurka k 40. výročí úmrtí, duše v očistci, dar života a Boží požehnání pro živou rodinu

19.3. so

Sv. Josefa, snoubence Panny Marie

7:15 za všechny živé a zemřelé Josefy ve farnosti

20.3. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Anastázii Kocurkovu k 4. výročí úmrtí, syna Josefa, rodiče Kocurkovy, Žbánkovy a Boží ochranu celé živé rodině

22.3. út

23.3. st

Na úmysl dárce

24.3. čt

Za dar života, manžela a celou živou rodinu

25.3. pá

Zvěstování Páně

18:00 Za spásu duše + Josefa Kazmíře

26.3. so

7:15 Za společenství Modliteb matek a Modliteb otců

27.3. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Jaroslava Kopeckého k výročí úmrtí, rodiče z obou stran, bratry, švagry, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu

11:30 + Helenu Brumovsku, zemřelou rodinu Pončíkovu, Boží požehnání pro živou rodinu Pončíkovu a Hrdličkovu

29.3. út

+ Marka Hrušku k nedožitým 26. narozeninám, dědečka Petra a zemřelou rodinu Kopeckou a Mikulenkovu

30.3. st

+ Bohuslavu Chrásteckou k 1. výročí úmrtí a živou rodinu

31.3. čt

Správce webu: tch@centrum.cz