Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - září 2020

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.9..

út

7:30

na požehnání Boží pro nový školní rok pro všechny žáky

a studenty z naší farnosti

/ a posvěcení školních pomůcek v aktovkách pro děti /

2.9.

st

17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za živou a zemřelou rodinu Kovaříkovu, Kachtíkovu, Hodulákovu, duše v očistci a Boží požehnání pro všechny živé

3.9.

čt


7:15

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

za + staříčky Trtíkovy a jejich děti

4.9.

18:00

za + Ludmilu a Martina Tydlačkovy, syna Stanislava a ostatní rodinu

5.9.

so

7:15

za + Anežku a Jana Tkadlecovy, sourozence, děti Anežku a Jana, 2 zetě, vnuka, za Anastázii a Josefa Koňaříkovy, sourozence a rodiče z obou stran

6.9.

ne

7:45

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky



10:00

za + Vladimíra Novosada, za Boží požehnání Zdenky a dětí a za Boží požehnání Libora a jeho rodiny

8.9.

út


7:15

Svátek Narození Panny Marie

za + Františka a Františku Kopecké, rodiče a sourozence z obou stran a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

9.9.

st

17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + Aloise Skláře, rodiče a sourozence, za zetě Pavla, celou živou rodinu a duše v očistci

10.9.

čt

7:15

za + Jana a Antonii Koňaříkovy, s prosbou za dar zdraví a Boží pomoc a ochranu živé rodině

11.9.

18:00

za + rodiče Jana a Marii Pluskarovy a děti Štěpánku a Milana

12.9.

so


7:15

JMÉNA PANNY MARIE

za všechny živé a zemřelé MARIE ve farnosti

13.9.

ne


7:45

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – POUŤ FARNOSTI

za + Vojtěcha Maňáka, jeho manželku, švagry a švagrové, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živé rodiny



10:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky a poutníky



15:00

poutní svátostné požehnání

14.9.

po


7:15

Svátek Povýšení svatého Kříže

za + rodiče a živou rodinu



18:00

za + Petra a Marii Batlovy, jejich syna Jaroslava, s prosbou o Boží požehnání celé živé rodině

15.9.

út


18:00

Památka Panny Marie Bolestné

za + Martina Rušina, rodiče Jána a Helenu, staré rodiče a celou zesnulou rodinu

16.9.

st


17:30

18:00

Památka sv. Ludmily, mučednice

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + všechny živé a zemřelé Ludmily ve farnosti

17.9.

čt

7:15

za + manžela Josefa Šuláka, rodiče z obou stran, sestru Marii a požehnání celé živé rodině

18.9.

18:00

za + manžela Josefa Fujerika k nedožitým 67-mi rokům, a celou živou a zemřelou rodinu Fujerikovu a Maňákovu

19.9.

so

7:15

za + Josefa Černotu k výročí narození, manželku Cecílii, syna Josefa, zetě Antonína a Miroslava a Boží ochranu živé rodině

20.9.

ne

7:45

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky



10:00

za + rodiče Anežku a Jana Maňákovy, Annu a Pavla Chrástecké, kmotřenku Františku Kudelovu a Boží požehnání celé živé rodině

21.9.

po


18:00

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

za + Boženu Kocurkovu k 25. výročí úmrtí a celou zemřelou rodinu

22.9.

út

18:00

za + Emílii Černotovu k 5. výročí úmrtí, manžela, zetě a rodiče z obou stran

23.9.

st


17:30

18:00

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + rodinu Šulákovu, duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu

24.9.

čt

7:15

na jistý úmysl s prosbou o sílu a pomoc Boží ve stáří

25.9.

18:00

na poděkování Pánu Bohu za 50 let života s prosbou o další Boží požehnání a ochranu celé rodině

26.9.

so

7:15

za + Josefa Černotu, Anastázii a Josefa Maňákovy, za Josefa Kocurka a za živou a zemřelou rodinu Maňákovu, Černotovu, Kocurkovu, Kučerovu, Surovcovu a Václavíkovu

27.9.

ne

7:45

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky



10:00

za + Anastázii Koňaříkovu k nedožitým stým narozeninám, manžela Josefa, vnuka Jana Hoduláka, zetě Jiřího Šilera, za zemřelou rodinu Koňaříkovu a Hodulákovu a Boží požehnání i zdraví pro celou živou rodinu

28.9.

po




7:45

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

za + Josefa Chromčáka, rodiče z obou stran, 3 sestry, 8 švagrů, Rudolfa Martišku, duše v očistci, Boří ochranu na přímluvu Matičky Boží za živé rodiny Chromčákovy, Kneblovy, Šulákovy a Martiškovy



10:00

za + milovaného syna Antonína k 4. výročí úmrtí, jeho dědečka Františka Maňáka k 5. výročí úmrtí a Boží požehnání pro celou rodinu

29.9.

út


18:00

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

na poděkování za 30 let života, za svátost manželství a narozenou dceru, s prosbou o lásku, víru a Boží požehnání na společné cestě životem

30.9.

st




7:15

CELODENNÍ ADORACE FARNOSTI

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

za + Jana Stelibského k stému výročí narození, manželku, syna a celou zemřelou rodinu



18:00

na jistý úmysl s prosbou o zdraví a Boží pomoc i ochranu

Správce webu: tch@centrum.cz