Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - prosinec 2019

Soubor k tisku s úmysly mší svatých na prosinec je zde .

1.12.

ne


7:45

  1. NEDĚLE ADVENTNÍ

za + Petra Kovaříka, jeho maminku Veroniku, za Emílii Václavíkovu, celou zemřelou rodinu, Boží požehnání živé rodině

a na jisté úmysly10:00

za + rodiče Petra a Marii Batlovy, syna Jaroslava, s prosbou

o Boží požehnání a zdraví živé rodině

3.12.

út


18:00

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

4.12.

st

17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za živé a zemřelé členy rodiny a za spásu a obrácení nevěřících

5.12.

čt


6:30

RORÁTY

za + Rozálii a Pavla Václavíkovy a jejich děti s rodinami

6.12.

18:00

na úmysl SVD

7.12.

so


6:30

RORÁTY

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

na úmysl dárce

8.12.

ne


7:45

  1. NEDĚLE ADVENTNÍ

za + Miroslava Galetku k 1. výročí úmrtí, za rodiče z obou stran

a Boží požehnání pro celou živou rodinu10:00

za všechny živé a zemřelé včelaře z naší farnosti

9.12.

po


7:15

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

za + Anežku a Františka Blažkovy a jejich sourozence18:00

za + Martina Rušina a všechny zemřelé v rodině

10.12.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

11.12.

st

17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + Aloise a Annu Kopecké, zetě Jiřího Orsága, celou zemřelou rodinu a požehnání živé rodině

12.12

čt


6:30

RORÁTY

za + Josefu a Jana Mokrých a jejich děti s rodinami

13.12.


18:00

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

za + Pavla Grigera k 6. výročí úmrtí a živou rodinu Grigerovu

a Machačovu

14.12.

so6:30

RORÁTY

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

za + manžela Pavla Šuláka, jeho rodiče a rodiče Haničákovy,

jejich syna Zdeňka, zetě Jana, snachu Libuši, s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

15.12.

ne


7:45

  1. NEDĚLE ADVENTNÍ

na poděkování za 75 a 76 let života a 55 let manželství,

6 let od úmrtí syna Jaroslava, s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou živou rodinu Měrkovu10:00za + manžela Aloise Řepku k 5. výročí úmrtí, syny Jaroslava,

Antonína a Jana, snachu Světlanu, rodiče, sourozence, švagry

a švagrové z obou stran, s prosbou o Boží požehnání pro celou

živou rodinu a za dušičky v očistci

17.12.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

18.12.

st

17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + P. Jiřího Švanygu k 90-tému výročí narození, rodiče, bratra

a celé zemřelé příbuzenstvo

19.12.

čt

7:15

za + rodiče Marii a Pavla Šulákovy a sourozence Jaroslava Šuláka, Marii Kozákovu, Ludmilu Novosadovu a Boží ochranu celé rodiny

20.12.

18:00

za + Marii Holcovu, manžela Jana, celou zemřelou rodinu, Boží požehnání živé rodině a na jisté úmysly

21.12.

so

7:15


na poděkování za dar kněžství, s prosbou o sílu do dalších dnů pozemského života

22.12.

ne


7:45

  1. NEDĚLE ADVENTNÍ

za + Jana Jochce k 13. výročí úmrtí, syny Zdeňka a Jana, vnuka Lukáše, za rodinu Jochcovu a Kocurkovu, s prosbou o Boží požehnání a ochranu celé živé rodině10:00

za + rodiče Václavíkovy, syny Jana a Josefa, duše v očistci

a za Boží požehnání pro živou rodinu

24.12.

út

22:00

ŠTĚDRÝ DEN

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

25.12.

st


7:45

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

za + Josefa Šuláka, bratra Petra, jejich rodiče, rodiče Kučerovy,

jejich děti a živou rodinu10:00

za + Žofii Christovu k 1. výročí úmrtí, manžela, rodiče a sourozence z obou stran a požehnání celé živé rodině

26.12.

čt


7:45


Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

za + Františku a Josefa Pohořelské, jejich rodiče a sourozence,

vnuka Pavla, ctihodnou sestru Petronilu, za Žofii a Pavla Kopecké

a Boží ochranu celé rodiny10:00

za + Milana Hoduláka, jeho otce Aloise, staříčky Hodulákovy

a Haničákovy a duše v očistci

27.12.


18:00

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

za + Marii a Antonína Zádilské, rodiče a sourozence z obou stran, dceru Annu s manželem Josefem a duše v očistci

28.12.

so


7:15

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další Boží ochranu celé rodině

29.12.

ne


7:45

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

za + Petra Židlického, syna Petra, duše v očistci, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu10:00

na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let, za zemřelého manžela, za děti a vnoučata

a duše očistci

31.12.

út

18:00

Sedmý den v oktávu Narození Páně

na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku s celoroční statistikou a vyúčtováním za rok

Správce webu: tch@centrum.cz