Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - prosinec 2021

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.12. st

+ Jana a Kateřinu Mokrých, syna Milana, rodiče a sourozence z obou stran

2.12. čt

6:30 Roráty

Na úmysl dárce

3.12. pá

+ Ludmilu Šulákovu, Josefa Novosada, zetě Františka Kopeckého a Aloise Vyviala

4.12. so

6:30 Roráty, Fatimská sobota

+ Martina Rušina a celou rodinu

5.12. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za všechny včelaře ve farnosti

7.12. út

Na úmysl dárce

8.12. st

Na úmysl dárce

9.12. čt

6:30 Roráty

+ Rozálii a Pavla Václavíkovy, rodiče z obou stran a děti s rodinami

10.12. pá

+ Miroslava Galetku, bratra, švagrovou Marii, rodiče z obou stran, celou zemřelou rodinu a Boží požehnání celé živé rodině

11.12. so

6:30 Roráty

+ Petra Kovaříka, Veroniku Kovaříkovu, Emílii Václavíkovu a za dar zdraví pro celou rodinu

12.12. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, s prosbou o zdraví a dar Ducha svatého, a Boží ochranu pro celou živou rodinu

14.12. út

+ Annu a Miroslava Skácelíkovy, rodiče a sourozence z obou stran

15.12. st

Za rodiny a nenarozené děti

16.12. čt

6:30 Roráty

17.12. pá

+ manžela Pavla Šuláka, jeho rodiče, rodiče Haničákovy, jejich syna Zdeňka, vnuka Zdeňka, zetě Jana, snachu Libuši, s prosbou o Boží požehnání celé živé rodině

18.12. so

+ P. Jiřího Švanygu k výročí narozenin, rodiče, bratra a celé zemřelé příbuzenstvo

19.12 ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Františka Chromčáka k 15. výročí úmrtí, rodiče z obou stran a zemřelou rodinu Juřicovu, Chromčákovu a duše v očistci

21.12. út

Na poděkování za dar kněžství

22.12. st

Za dar zdraví a Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu

23.12. čt

Na úmysl dárce

24.12. pá

22:00 PŮLNOČNÍ

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

25.12. so

7:45 + Aloise Kopeckého k 10. výročí úmrtí, rodiče a živou i zemřelou rodinu Kopeckou

10:00 + Milana Hoduláka, otce Aloise, staříčky z obou stran, duše v očistci a celou živou rodinu

26.12. ne

7:45 Boží požehnání pro Antonii Strnadlovu a zdraví pro celou rodinu

10:00 + Františku a Josefa Pohořelské, jejich rodiče a sourozence, zetě Pavla, vnuka Pavla, ctihodnou sestru Petronielu a Boží ochranu celé rodině

28.12. út

Na úmysl dárce

29.12. st

+ Václava Štromajera k nedožitým 74-tým narozeninám a dušičky v očistci

30.12. čt


31.12. pá

+ Silvestra Kazmíře, manželku Annu, děti Silvestra a Annu, rodiče Křenkovy a děti

Správce webu: tch@centrum.cz