Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - únor 2023

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

St 1.2.

Za zdraví a Boží požehnání pro naši milou farnici paní Janu Trtíkovu

Čt 2.2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

18:00 Za všechny ženy a matky ve farnosti

Pá 3.2.

So 4.2.

Ne 5.2.

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Kopeckou

Út 7.2.

+ Annu Hodulákovu, manžela, rodiče z obou stran s prosbou o dar víry a Boží požehnání celé živé rodině

St 8.2.

+ Pavla Koňaříka, manželku, 3 syny, 2 dcery, 3 zetě, 2 vnuky, + Jana Kučeru, manželku, 5 synů, zetě Josefa a Boží požehnání živé rodině

Čt 9.2.

Pá 10.2.

+ Pavla Černotu, manželku Boženu, syny Pavla a Petra, celou živou a zemřelou rodinu

So 11.2.

Ne 12.2.

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Jiřinu Řepkovu, manžela Aloise, syna Jaroslava, Jana, Antonína a ostatní živou a zemřelou rodinu

Út 14.2.

St 15.2.

+ rodiče Trtíkovy a živou rodinu

Čt 16.2.

+ Annu a Josefa Pekařovy, rodiče Václava a Františku Kopecké, bratra Václava, staříčky Žárské a Kopecké, Marii a Pavla Žárských, dušičky v očistci a požehnání živým rodinám

Pá 17.2.

+ Anastázii Orságovu, manžela Jana, zetě Josefa Běhálka a celou živou i zemřelou rodinu

So 18.2.

Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Ne 19.2.

7:45 + Antonína Blahu k 1. výročí úmrtí

10:00 na poděkování Pánu Bohu za dar života 50 let, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Šulákovu

Út 21.2.

Na úmysl dárce

St 22.2.

Popeleční středa

18:00 + Marii Ekartovu, manžela, rodiče, sourozence a zetě Vladimíra Janečka

Čt 23.2.

Pá 24.2.

So 25.2.

+ Rostíka Mikulenku, jeho otce Antonína, s prosbou o zdraví a Boží požehnání živé rodině

Ne 26.2.

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Josefa a Marii Juřicovy, zetě Františka a Vojtěcha a zemřelou rodinu Juřicovu, Chromčákovu a Čermákovu

Út 28.2.

+ otce a celou živou rodinu

Správce webu: tch@centrum.cz