Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - duben 2022

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.4. pá

+ Jiřího Trtíka 15. výročí odchodu na věčnost, tatínka, prarodiče, strýce a tety z obou stran a bratrance Jaroslava

2.4. so

Fatimská sobota

+ Zdenka Straděje s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu Stradějovu

3.4. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 na poděkování Pánu Bohu za dožití 50 let života

5.4. út

+ Zdeňku Tkadlecovu, rodinu Andrýskovu a Tkadlecovu

6.4. st

7.4. čt

+ Josefa a Josefu Šulákovy, Jaroslava a Ludmilu Kořenkovy, bratra Pavla a Františka

8.4. pá

+ Miladu Blahovu, Pavla Blahu, jeho rodiče, sestru, sourozence Anežku a Františka Blahovy, rodinu Kulčákovu a Boží ochranu pro celou rodinu

9.4. so

Za Boží ochranu a obrácení nevěřících v našich rodinách

10.4. ne

Květná neděle

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Jaroslava Šuláka k nedožitým devadesátinám, vnuka Richarda, rodiče Šulákovy, Kovaříkovy, švagra Jana, Jaroslava, Pavla, Ladislava, švagrové Anežku, Annu, Elišku, duše v očistci, za zdraví a Boží ochranu živých rodin

12.4. út

13.4. st

+ Celestýnu Šulákovu k 2. výročí úmrtí, manžela Josefa a celou živou a zemřelou rodinu Šulákovu

14.4. čt

18:00 Zelený čtvrtek

Za všechny živé i zesnulé kněze, kteří působili v naší farnosti

15.4. pá

14:30 Křížová cesta

15:00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

16.4. so

19:30 Bílá sobota

+ Aloisii a Jana Sašinovy, syna Gabriela, rodiče a sourozence z obou stran

17.4. ne

Zmrtvýchvstání Páně

7:45 + Aloise a Annu Maňákovy, rodiče, sourozence a děti

10:00 + Stanislava Šuláka, manželku Emílii, dceru Annu, sourozence, švagry, rodiče Šulákovy, Koňaříkovy, dušičky v očistci s prosbou Boží ochrany pro žijící rodiny

18.4. po

Pondělí velikonoční

7:45 za všechny živé i zemřelé halenkovské farníky

19.4. út

+ Jindřicha Hrabánka a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

20.4. st

Na poděkování za dar života s prosbou za Boží požehnání pro celou živou rodinu

21.4. čt

22.4. pá

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, s prosbou za zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

23.4. so

+ Veroniku Mikulenkovu, manžela Antonína, jejich děti Miroslava, Antonína, Jarmilu, zetě Petra, vnuky Petříka, Rostíka, pravnuka Marka a celou zemřelou rodinu

24.4. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + manžela Stanislava Kocurka k 4. výročí úmrtí, rodiče Kocurkovy a Chrástecké, kmotřenku Františku Kudelovu a Boží ochranu celé živé rodině

26.4. út

27.4. st

Na úmysl dárce

28.4. čt

29.4. pá

Poděkování Pánu Bohu za život, ochranu a projevené milosti

30.4. so

Za Boží milost pro nevěřící a živou i zemřelou rodinu Strbačkovu a Valíčkovu

Správce webu: tch@centrum.cz