Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - květen 2019

Soubor k tisku s úmysly mší svatých na květen je zde .

2.5.

čt


18:00

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

mše svatá u kapličky v Kýchové

3.5.


17:30

18:00

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Májová pobožnost v kostele

za prvopřijímající děti

4.5.

so

18:00

mše svatá u kapličky v Bratřejůvce

5.5.

ne


7:45

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

za + Antonína Václavíka k 4. výročí úmrtí, jeho sourozence, švagry, rodiče z obou stran a ochranu živé rodiny

po ranní mši svaté Májová pobožnost10:00

za všechny živé a zemřelé hasiče a žehnání hasičského vozu

7.5.

út

18:00

mše svatá u kapličky v Černém „ u Čotků“

8.5.

st

7:45

za + Antonína Řepku, syna Antonína a živou i zemřelou rodinu15:00

májová pobožnost u kříže na Kyčerce + opekačka pro děti

9.5.

čt


MŠE SVATÁ V NAŠEM KOSTELE NEBUDE

10.5.

17:30

Májová pobožnost v kostele18:00

za + Jindřicha Václavíka k 9. výročí úmrtí, rodiče Marii a Aloise, sestru Aloisii, bratra Jana, za rodinu Chrásteckou a Černotovu

a za celou živou i zemřelou rodinu

11.5.

so

7:15

za + staříčky Annu a Josefa Maňákovy, jejich děti, dceru Anastázii s manželem Josefem, syna Josefa s manželkou, syna Bohumila

a prarodiče Františka a Františku Matochovy16:00

první svatá zpověď dětí, které přistoupí po prvé ke Stolu Páně

12.5.

ne


7:45

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

za + Karla Kučeru k 2. výročí úmrtí, Františka Maňáka a požehnání celé živé rodině

po ranní mši svaté Májová pobožnost10:00

První svaté přijímání – za děti ve farnosti, které po prvé přistoupí ke Stolu Páně

14.5.

út


18:00

Svátek sv. Matěje, apoštola

mše svatá u kapličky v Černém „ u Mazáčů“

15.5.

st

17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + Pavla a Veroniku Kořenkovy, 3 syny, 3 vnuky, zetě, snachu

a Boží požehnání pro celou živou rodinu

16.5.

čt


18:00

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

mše svatá u kapličky v Dinotici

17.5.

17:30

18:00

Májová pobožnost v kostele

na poděkování Pánu Bohu za dar života našeho P. Jána, s prosbou

o Boží ochranu do dalších let

18.5.

so

18:00

mše svatá u kapličky na kraji Lušové „ u Stradějů“

19.5.

ne


7:4510:00

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

za + Jana Jochce, za syny Zdeňka a Jana, vnuka Lukáše, rodinu Kocurkovu a Boží požehnání celé rodiny

po ranní mši svaté Májová pobožnost

FARNÍ DEN

za požehnání Boží pro celou farnost

21.5.

út

18:00

mše svatá u kapličky v Halenkově „u Šuláčků“

22.5.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Josefa a Anastázii Tlaškovy, Aloise Daňka, Josefa Zapalače,

a za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

23.5.

čt

18:00

mše svatá u kapličky v Hlubokém

24.5.

17:30

18:00

Májová pobožnost v kostele

za + Bohumila Šipulu, jeho maminku Bohumilu Šipulovu

a za Ervína a Františku Fohlerovy

25.5.

so

18:00

mše svatá u kapličky v Lušové – nahoře

26.5.

ne

7:45

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

za + Pavla Kocurka, rodiče Kocurkovy a Černotovy a za živou

i zemřelou rodinu

po ranní mši svaté Májová pobožnost10:00

za + Antonína Mikulenku, syna Rostíka, rodiče Pavla a Anežku Kratinovy, dceru Jiřinu, Antonína a Veroniku Mikulenkovy, dceru Jarmilu, syna Miroslava, zetě Veleslava, snachu Boženu, vnuka Petříka, za Jana a Boženu Kratinovy, stařečky z obou stran, dušičky v očistci, s prosbou o zdraví a Boží ochranu živých rodin

28.5.

út

18:00

mše svatá u kapličky v Břežité

29.5.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za živou a zemřelou rodinu Zádilskou, Kovaříkovu, Kachtíkovu, s prosbou o Boží požehnání

30.5.

čt

7:15

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

za + Annu Kovaříkovu, manžela Josefa, za všechny jejich zemřelé děti, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou rodinu18:00

za + Zdeňku Tkadlecovu, celou rodinu Tkadlecovu a Andrýskovu, s prosbou o Boží ochranu celé živé rodině

31.5.


9:00Svátek Navštívení Panny Marie

za zdraví a Boží požehnání pro letošní jubilanty, kteří se dožívají 70-ti let a jejich živé rodiny. Také za jejich zemřelé spolužáky, kteří se dnešního setkání po 55-ti letech nedožiliSprávce webu: tch@centrum.cz