Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - červenec 2016

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Moji drazí bratři a sestry

Začaly letní prázdniny a mnozí z Vás se chystají na dovolenou se svými přáteli, sousedy a známými.

Váš otec Ján, SVD


Krásná slavnost, která čekala na své obnovení ve farnosti téměř 60 let

V neděli, 29. května jsme při mši svaté v 10,00 h, po dlouhých 60-ti letech, prožívali krásnou slavnost ve farnosti – oslavu Božího Těla na veřejnosti.

Jana Trtíková


Ohlédnutí za projevenou úctou k Panně Marii v naší farnosti

Snad jeden z nejhezčích měsíců v roce – měsíc květen – je zasvěcen Panně Marii. Také my jsme ve farnosti přemýšleli, jak letos co nejlépe oslavit Matičku Boží, Pannu Marii.

Jana Trtíková


Nad stránkami našich matrik

Sňatky: V měsíci červenci si v našem kostele udělí svátost manželství tito snoubenci:

Jana Trtíková


Oznámení

V sobotu, 23.7.2016, si manželé Jana a Antonín Trtíkovi z Huslenek č. 70 obnoví svůj manželský slib po 50-ti letech v chrámě Povýšení sv. Kříže v Halenkově. Nadále jim vyprošujeme boží milosti, hojnost zdraví a děkujeme za příkladné svědectví společného života.

P. Ján Rušin, SVD

Správce webu: tch@centrum.cz