Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - leden 2020

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde .

1.1.

st


7:45


Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

za Boží pomoc a požehnání do Nového roku

pro celou halenkovskou farnost a všechny farníky10:00


na poděkování Pánu Bohu za požehnání v jisté činnosti, s prosbou za zdraví a Boží pomoc i požehnání celé živé rodině v Novém roce18:00

za + Pavla Kaluse, jeho 2 manželky, rodiče a sourozence z obou stran, rodinu Martincovu a požehnání celé živé rodině

2.1.

čt7:15

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

biskupů a učitelů církve

za + Josefa Šafaříka, 2 sourozence, neteř Katku a synovce Zdeňka, rodiče z obou stran a Boží ochranu celé živé rodině

3.1.


18:00

Pátek po oktávu Narození Páně

na úmysl SVD

4.1.

so


7:15

Sobota po oktávu Narození Páně

za + Václava Běhálka, rodiče Josefa a Drahomíru a celou živou

a zemřelou rodinu

5.1.

ne


7:45

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

za + Františka Straděje, manželku Zdeňku, Jaroslava Hercega, manželku Ludmilu, Žofii Šulákovu, syna Stanislava, rodiče Stradějovy, Hercegovy, Šulákovy, dušičky v očistci, s prosbou Boží ochrany pro žijící rodiny10:00

za + Pavla Bláhu, jeho rodiče, sestru, snachu Miladu, za Anežku

a Františka Blahovy, za rodinu Kulčákovu a ochranu Boží

pro celou živou rodinu

6.1.

po


7:15

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

za + Martina Rušina a celou zemřelou rodinu


18:00

za + manžela Jana Strnadela k 1. výročí odchodu na věčnost, celou zemřelou rodinu Strnadelovu a Měkynovu a dušičky v očistci

7.1.

út


18:00

Úterý po Zjevení Páně

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

8.1.

st


17:30

Středa po Zjevení Páně

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Marii Lisovu k nedožitým 85-tinám, syna, rodiče a sourozence

9.1.

čt


7:15

Čtvrtek po Zjevení Páně

za požehnání Boží pro celou živou rodinu

10.1.


18:00

Pátek po Zjevení Páně

za + Josefa Zetka, rodiče, sestru a za Boží požehnání pro celou živou rodinu

11.1.

so


7:15

Sobota po Zjevení Páně

za + Žofii Christovu k nedožitým 90-tinám a celou zemřelou rodinu

12.1.

ne


7:45

Svátek Křtu Páně

za + manžela Josefa Pončíka k 6. výročí úmrtí, za rodiče z obou stran, švagry Josefa, Jaroslava, Roberta a staříčky10:00

za + Aloisii Janušovu k 1. výročí úmrtí, manžela Antonína, ctěnou sestru Celsu a celou zemřelou rodinu Janušovu i Václavíkovu18:00

za + rodiče Šulákovy, sestru Marii, celou zemřelou rodinu a Boží požehnání živé rodině

14.1.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

15.1.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Jana Kocurka, manželku Františku, rodiče a sourozence z obou stran

16.1.

čt

7:15

za + Ladislava Václavíka k 20. výročí úmrtí, manželku Annu, syna Ladislava, vnučku Annu a staříčky

17.1.

18:00

Památka sv. Antonína, opata

na úmysl dárce

18.1.

so


7:15

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

za + manžela Josefa Chromčáka, rodiče z obou stran, 3 sestry,

8 švagrů, Rudolfa Martišku, duše v očistci a Boží ochranu celé živé rodině Chromčákové, Kneblové, Šulákové a Martiškové

19.1.

ne


7:45

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za + Veroniku Václavíkovu k 30. výročí úmrtí, manžela, 2 děti, sourozence z obou stran a Boží požehnání celé živé rodině10:00

za živou a zemřelou rodinu Josefa a Růženy Haničákových, duše v očistci a jistý úmysl

21.1.

út


18:00

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

22.1.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

na jistý úmysl

23.1.

čt

7:15

na poděkování Pánu Bohu za dožití 65-tých narozenin s prosbou

o hojnost Božího požehnání v dalším životě

24.1.


18:00

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

za + staříčky Trtíkovy a jejich děti

25.1.

so


7:15

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

na jistý úmysl

26.1.

ne


7:45

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za + Jaroslava Straděje k 1. výročí odchodu na věčnost, za + bratra Zdeňka a synovce Zdeňka10:00

za + Josefa Chovanečka k nedožitým 70-tinám a Boží požehnání

a ochranu celé živé rodině

28.1.

út


18:00

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

29.1.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Ludmilu Obšívačovu, 2 manžely, syny, dceru s manželem, vnučky a celou zemřelou rodinu

30.1.

čt

7:15

za + P. Františka Wariše k výročí úmrtí, bratra P. Stanislava, rodiče, sestru s manželem a celou zemřelou rodinu

31.1.


18:00

Památka sv. Jana Boska, kněze

na jistý úmysl s prosbou o požehnání ve všem

Správce webu: tch@centrum.cz