Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - březen 2021

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

2.3. út

Za + Bohumila Latiňáka k výročí úmrtí, manželku, syna, snachu, zetě, vnuka, rodiče a sourozence z obou stran

3.3. st

Za zdraví a Boží požehnání pro Katku Liptákovu


4.3. čt

Za dar života

5.3. pá

Na úmysl dárce
6.3. so

Fatimská sobota

7:15 Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví a víry pro celou živou rodinu a Boží požehnání


10:00 za + Miroslava Galetku a za zdraví a Boží požehnání celé živé rodině

7.3. ne

3. neděle postní

6:45

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky


10:00 k 10. výročí úmrtí Jaroslava Maňáka, za celou živou a zemřelou rodinu a za zemřelou Marii Maňákovu


11:15

15:00

9.3. út

Za + Helenu Rušinovu


10.3. st

Na úmysl dárce


11.3. čt

Na úmysl dárce


12.3. pá

Za + Miladu Bláhovu, otce Vladislava, tchána Pavla a za zdraví a Boží požehnání celé živé rodině Bláhové a Palátové


13.3. so

Za + Antonína Tydlačku, dceru Aničku, rodiče, sestry Annu a Veroniku, rodiče Mazáčovy, jejich děti Marii a Pavla a dušičky v očistci
14.3. ne

4. neděle postní

6:45

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky


10:00 za + Antonii Maňákovu ke 2. výročí úmrtí, manžela a za celou živou a zemřelou rodinu

11:15

15:00

16.3. út

Za + Michala a Marii Rušinovy a Eugena a Helenu Bertekovy

17.3. st

Za Boží požehnání a poděkování Pánu Bohu za dar života Jany a Daniely Strnadlových

18.3. čt

Na poděkování Panně Marii, že nás neopustila v žádné bolesti a utrpení
19.3. pá

Slavnost sv. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

7:15 Na úmysl dárce


18:00 za živé a zemřelé Josefy

20.3. so

Za + Anastazii Kocurkovu k 3. výročí úmrtí, syna Josefa, rodiče Kocurkovy a Zbrankovy a Boží ochranu celé živé rodině
21.3. ne

5. neděle postní

6:45

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky


10:00 za + Celestýnu Šulákovu k nedožitým 82. narozeninám, manžela Josefa, švagra Petra a celou živou a zemřelou rodinu

11:15

15:00

23.3. út

Za + Jana a Zuzanu Korenkovy a Annu a Františka Rušinovy


24.3. st

Na úmysl dárce

25.3. čt

Slavnost Zvěstování Páně

7:15 za + maminku Františku Šulákovu, manžela Jana, za všechny jejich sourozence, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu


18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání pro celou rodinu Vozákovu


26.3. pá

Za + Marka Hrušku k nedožitým 25. narozeninám, za zdraví a Boží požehnání celé rodině

27.3. so

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života
28.3. ne

KVĚTNÁ NEDĚLE

6:45

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky


10:00 za Boží požehnání pro rodinu Šulákovu a za všechny zesnulé z rodiny


11:15

15:00

30.3. út31.3. stSprávce webu: tch@centrum.cz