Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - únor 2021

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

2.2. út

Svátek uvedení Páně do chrámu

18:00 za všechny ženy a matky ve farnosti

3.2. st

18:00 na poděkování Pánu Bohu za udělené milostí

4.2. čt

7:15 na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou Ducha svatého o dar zdraví, a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

5.2. pá

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

18:00 za + Marii a Josefa Ekartovy, zetě a rodiče z obou stran

6.2. so

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Fatimská sobota

7:15 za + Marii Latinákovu k výročí narození, manžela, syna, snachu, zetě, vnuka a Boží požehnání živé rodině

7.2. ne

5. neděle v mezidobí

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky


10:00 za +Jána Rušina k 1. výročí úmrtí a celou zesnulou rodinu

9.2. út

18:00 za + Pavla Koňaříka, manželku, 3 syny, 2 dcery, 3 zetě, 2 vnuky, rodiče z obou stran a za + Jana Kučeru, manželku, 5 synů a zetě Josefa

10.2. st

Památka sv. Scholastiky, panny

18:00 za Boží ochranu a vyřešení coronavirové situace, spásu a obrácení lidí

11.2. čt

Panny Marie Lurdské

7:15 za dar zdraví a Boží ochranu celé rodiny

12.2. pá

18:00 za + Karlu Kocurkovu, manžela Josefa, rodiče z obou stran a 2 syny

13.2. so

7:15 za + Josefa Zetka, manželku, dceru, zetě a celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

14.2. ne

6. neděle v mezidobí

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky


10:00 za + Marii Juřicovu k nedožitým 90-tinám, manžela Josefa, zetě Františka, za duše v očistci a Boží požehnání živé rodině

16.2. út

18:00 za + rodiče Marii a Josefa Maňákovy, zetě Františka a celou zemřelou rodinu

17.2. st

POPELEČNÍ STŘEDA

7:15 na jistý úmysl


18:00 za + Pavla Solanského, syna Františka, zetě Josefa, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

18.2. čt

7:15 za + Františka Kocurka, manželku, rodiče a sourozence z obou stran

19.2. pá

18:00 za + rodiče Černotovy, syna Pavla, staříčky Černotovy, Chrástecké a P. Josefa Adamce

20.2. so

7:15 na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu

21.2. ne

1. neděle postní

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky


10:00 za + Jaroslava Straděje, bratra Zdeňka, synovce Zdeňka, rodiče z obou stran a Boží ochranu a pomoc celé živé rodině

22.2. po

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

18:00

23.2. út

18:00 za + Vladislava a Štěpánku Řepkovy, celou rodinu Řepkovu s prosbou o Boží požehnání

24.2. st

18:00 za + Karla Duháčka a celou živou rodinu

25.2. čt

7:15

26.2. pá

18:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

27.2. so

7:15 za + Rostislava Mikulenku, otce Antonína, rodiče Kratinovy, dceru, rodiče Mikulenkovy, jejich děti, snachu a zetě, Petra Kopeckého, syna a vnuka, staříčky z obou stran, dušičky v očistci a za zdraví a Boží ochranu živé rodiny

28.2. ne

2. neděle postní

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky


10:00 za + Bernadetu a Stanislava Kopecké a celou živou rodinu

Správce webu: tch@centrum.cz