Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - listopad 2016

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Milovaní bratři a sestry,

kdo nás odloučí od lásky Kristovy - pronásledování, souzení, smrt? Vždyť v tom všem vítězíme v Kristu Ježíši. A tak ani smrt nás nemůže odloučit od lásky našeho Pána.

váš otec Ján, SVD


… tebe hledá duše má, pokoje nikde nemá – Ó překrásná, Růžencová, Panno Maria

Přesto, že máme v rukou Farní hlas pro měsíc listopad letošního roku, nemějte mi za zlé moje ohlédnutí za měsícem říjnem, kdy jsme oslavovali Pannu Marii Růžencovou. Věřím, že každý z nás farníků halenkovských rád přizná, že letos víc než v letech minulých. A víme také, proč?

Jana Trtíková


Úmysly pro modlitebníky Svatého růžence na měsíc listopad:

 


Všímejme si dobrých věcí …

Každoročně, v čase blížících se vzpomínek na zemřelé Dušičky, ještě dříve, než my, místní farníci, přispěcháme s „dušičkovou výzdobou“ kněžské hrobky, bývá na halenkovském hřbitově hrobka kněží ozdobena dušičkovými květy a najednou hoří více svící než jindy.

Jana Trtíková


Byli jsme z farnosti spolu s P. Jánem v Bratislavě…

V sobotu, 15. října putovali farníci z farnosti spolu s naším panem farářem autobusem do Bratislavy, na jáhenské svěcení nám v Halenkově známých z kratičkých duchovních pobytů členů Společnosti Božího Slova.

Jana Trtíková


Od měsíce listopadu se vrací čas pořadu bohoslužeb

ve středu a v pátek večer, jak tomu bylo před letním časem. Oba dva dny budeme začínat mše svaté večerní vždy v 17:15. Ve středu vždy v 16:45, tj. půl hodiny před večerní mší svatou, bude tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.

 


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství jsme přijali ve křtu svatém tyto farníky:


Naši zesnulí farníci,

které jsme doprovodili k věčnému odpočinku od Dušiček 2.11.2015 do Dušiček 2.11.2016

Správce webu: tch@centrum.cz