Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - leden 2021

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.1. pá

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

7:45 za Boží pomoc a požehnání do Nového roku pro celou halenkovskou farnost a všechny farníky

10:00 na poděkování Pánu Bohu za 55 let života s prosbou o Boží požehnání celé rodině

2.1. so

Fatimská sobota

7:15 za Boží požehnání pro rodinu Petřincovu, Jiřinu Sklářovu s rodinou a na jistý úmysl

3.1. ne

2. neděle po Narození Páně

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Antonii Gorejovu k 10. výročí úmrtí a její rodiče

5.1. út

18:00 za Boží požehnání rodině Rušinové, Korenkové, Mülarové a Bertokové

6.1. st

Slavnost Zjevení Páně

7:15 na jistý úmysl

18:00 za + Josefa Zetka, rodiče, duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

7.1. čt

7:15 za + Josefa Šafaříka, 2 sourozence a jejich 2 děti, rodiče z obou stran a Boží ochranu celé živé rodiny

8.1. pá

18:00 za + Pavla Černotu, jeho rodiče, staříčky Černotovy, Chrástecké a P. Josefa Adamce, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

9.1. so

7:15 za naše rodiny a spásu všech

10.1. ne

Svátek Křtu Páně

7: 45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Pavla Blahu, jeho rodiče, sestru, snachu Miladu, Anežku a Františka Blahovy, za rodinu Kulčákovu a Boží ochranu pro celou rodinu

12.1. út

18:00 na úmysl dárce

13.1. st

18:00 za obrácení a spásu celé rodiny

14.1. čt

7:15 za + Jana Rušina a celou rodinu

15.1. pá

18:00 za dušičky a v očistci, a na ty jenž na ně nikdo nepamatuje

16.1. so

7:15 za + Josefa Chromčáka k 10. výročí úmrtí, rodiče z obou stran, 3 sestry, 8 švagrů, Rudolfa Martišku, duše v očistci a Boží pomoc a ochranu Matičky Boží celé živé rodině Chromčákové, Kneblové, Šulákové a Martiškové

17.1. ne

2. neděle v mezidobí

7: 45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Jana a Františku Kocurkovy, rodiče a sourozence z obou stran

19.1. út

18:00 na úmysl dárce a Boží pomoc pro celou rodinu

20.1. st

18:00 na jistý úmysl s prosbou o Boží požehnání celé rodině

21.1. čt

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

7:15 za + P. Františka Wariše k 20. výročí odchodu na věčnost, bratra P. Stanislava, rodiče a celou zemřelou rodinu

22.1. pá

18:00 na úmysl dárce

23.1. so

7:15

24.1. ne

3.neděle v mezidobí

7: 45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + rodinu Haničákovou a Novotnou, k nedožitým 100 let Růženy Haničákové, Boží ochranu pro celou živou rodinu a duše v očistci

26.1. út

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

18:00 za +Ludmilu a Josefa Obšivačovy, jejich děti, rodiče a sourozence z obou stran a Jana Plánku

27.1. st

18:00

28.1. čt

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

7:15 za + Ladislava Václavíka, manželku Annu, syna Ladislava, vnučku Annu a sourozence Václavíkovy

29.1. pá

18:00 na úmysl dárce

30.1. so

7:15 na jistý úmysl

31.1. ne

4. neděle v mezidobí

7: 45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00

Správce webu: tch@centrum.cz