Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Červen 2017

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Moji milovaní bratři a sestry,

vstupujeme do měsíce června a tento měsíc je zasvěcený Božskému Srdci Ježíšovu. Vzývejme toto Srdce v našich modlitbách, abychom se více spojili s Ježíšem Kristem a skrze jeho Srdce se naučili jeden druhého více přijímat, chápat a milovat, abychom žili jako jedno společenství bratrů a sester.

váš P. Ján Rušin, SVD


Svatba

„To víno je vynikající.
Obvykle se začíná lepším a končí horším.
Ale tobě vydrželo dobré víno až do konce.“      (Jan 2, 10)

Jarmila Kopecká


První svaté přijímání v naší farnosti:

V neděli, 21. května 2017 při mši svaté v 10:00 h jsme měli v naší farnosti velmi pěknou slavnost – 16 dětí přistoupilo po prvé ke Stolu Páně. Z celkového počtu bylo 9 chlapců a 7 dívek.


Druhý farní den v naší farnosti

se konal 13. května 2017 v den stého výročí Zjevení Panny Marie ve Fatimě.

Jana Trtíková


Úmysly pro modlitebníky Svatého růžence na měsíc červen 2017

 


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ve křtu svatém tito naši farníci:

Správce webu: tch@centrum.cz