Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Říjen 2017

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Pozdravena buď Matka Ježíše i Matka naše.

Moji milovaní bratři a sestry, tímto pozdravem chci započít moji krátkou promluvu na měsíc říjen, který je zvlášť zasvěcený naší Nebeské Matce Panně Marii. I v naší farnosti chceme tento měsíc prožít v užším spojení s tou, která nám je tím nejkrásnějším příkladem, jak následovat jejího syna Ježíše Krista a jak plnit vůli našeho Nebeského Otce.

váš Otec Ján, SVD


Svaté biřmování, 27. 8. 2017

Poslední srpnovou neděli žila naše farnost neobyčejně pěknou a hřejivou atmosférou.


Lidové misie v Halenkově, 10. – 17. září 2017

A ještě neodezněla slavnostní nálada v našich srdcích z návštěvy pana arcibiskupa a vítali jsme novou návštěvu v našem kostele. Tentokrát se jednalo o 3 misionáře ze Společnosti Božího Slova v Nitře, a to P. Jana Kušniera, SVD, P. Milana Tomana, SVD a P. Jozefa Strečka, SVD. Přijeli, aby zdejším farníkům přiblížili Lidové misie, které nebyly v naší farnosti od roku 1945, tj. 72 let.


Dětský minitábor na faře

Ve dnech 1. – 2. září, tj. v pátek a v sobotu se v naší farnosti konal minitábor pro děti. Děti se začaly postupně scházet před mší svatou, aby si na faře odložily svoje věci.


Strach

V životě člověk zažije mnoho strachu a obav z jistých věcí, které nám život připraví. Tento pocit prožíváme vždy podle toho, jak silný strach nás obejme a jak těžký okamžik člověk prožívá. Jedno je však jisté – lidé se něčeho báli již od pradávna, ale svoji živou vírou a láskou k našemu Stvořiteli, vždy uměli tento strach potlačit a zvítězit nad ním. Tak, jako v tomto příběhu z první světové války, v němž síla velké důvěry k Bohu člověku zachránila život.


UPOZORNĚNÍ !

Ke konci října bude změna letního času na zimní.

V naší farnosti však zůstanou začátky večerních mší svatých ve středu a v pátek i přes zimu v 18:00. Nebudou se měnit!


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ve křtu svatém tito naši farníci:


Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc říjen 2017:

Pozvání farníkům od „Růží“ svatého růžence v naší farnosti – na pátky v měsíci říjnu, který je zasvěcený modlitbě svatého růžence.

Budeme se v kostele půl hodiny před večerní mší svatou modlit rozjímavý růženec. Těšíme se na Vás!

 

Správce webu: tch@centrum.cz