Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - červen 2023

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

Čt 1.6.

Na úmysl dárce

Pá 2.6.

Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

So 3.6.

+ Josefa Zetka, sestru s manželem, sourozence z obou stran, s prosbou o Boží požehnání celé živé rodině

Ne 4.6.

7:45 + Josefa Trtíka, rodiče z obou stran, strýce Jaroslava, švagry a švagrovou Marii, s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

10:00 za všechny živé a zemřelé Orly a jejich příznivce

Út 6.6.


St 7.6.

+ paní Slováčkovou a Kneblovou

Čt 8.6.

Slavnost Těla a Krve Páně

7:15 rodiče Janotovy, děti a veškeré příbuzenstvo rodiny Maňákové

18:00

Pá 9.6.

+ manžely Antonína a Anastazii Vozákových, rodiče z obou stran, zetě Miroslava a snachu Marii a Boží požehnání pro pozůstalou rodinu

So 10.6.


Ne 11.6.

7:45 + Josefa a Anastázii Tlaškovy, Aloise Daňka, jejich rodiče a sourozence, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

10:00 7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Út 13.6.


St 14.6.


Čt 15.6.


Pá 16.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:00 živou rodinu Machalcovu…..

So 17.6.

+ Rozálii a Antonína Kučerovy, Annu a Ladislava Kučerovy, Celestýnu, Františka a Annu Švachovy, Antonii Bajgárovu a jejich rodiny

Ne 18.6.

7:45 + rodiče Anežku a Jana Maňákovy, rodiče Antonii a Ludvíka Orságovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu

10:00 za všechny děti a studenty: na ukončení školního roku a za zdárný chod prázdnin

Út 20.6.

+ Marii Orságovu ke 100. výročí úmrtí

St 21.6.

+ Ludmilu Vozákovu, její rodiče, bratra a švagrovou, s prosbou za požehnání pro živou rodinu

Čt 22.6.


Pá 23.6.

+ Josefa Chovanečka k 5. výročí úmrtí, + Josefa Šuláka k 1. výročí úmrtí, celou zemřelou a živou rodinu Chovanečkovu a Šulákovu s prosbou o Boží požehnání

So 24.6.

Slavnost Narození Jana Křtitele

7:45 za všechny živé a zemřelé Jany ve farnosti

10:00 na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

Ne 25.6.

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Františku a Františka Kopecké, sourozence z obou stran, zesnulé bratry Pavla a Stanislava Maňákovy, kmocháčky Josefa a Marii Kopecké a duše v očistci

Út 27.6.

+ manžela Pavla Grygera k 10. výročí úmrtí, živou rodinu Macháčovu, Grygerovu a celou živou rodinu

St 28.6.

+ Anežku Kopeckou k 5. výročí úmrtí, manžela Stanislava, rodiče z obou stran a prosbu o Boží ochranu pro celou živou rodinu

Čt 29.6.

Slavnost sv. Petra a Pavla

7:15 za všechny živé i zemřelé Petry a Pavly ve farnosti

18:00 na úmysl dárce

Pá 30.6.

Poděkování za dar života pro ministranta Kubíka Chovanečka, s přímluvou Panny Marie pro celou živou rodinu Chovanečkovu, Kocurkovu a Pustowkovu

Správce webu: tch@centrum.cz