Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Únor 2018

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.
Soubor k tisku včetně úmyslů mší svatých je zde .


Důvěra

K živé víře je potřebná odvaha, láska, velkorysost, tolerance, ale i důvěra, která má zde své podstatné místo. Právě hluboká důvěra v Boží prozřetelnost je důležitější než spoléhání se na lidskou vypočítavost, která se odráží v tomto malém příběhu.

JK


EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v našem kostele

Po prvé se uskuteční pro celou věřící veřejnost evangelickou i katolickou v sobotu, 17. února 2018 v našem kostele v Halenkově ekumenická bohoslužba.


„HAFERA“ třešničkou na vánočním dortu v naší farnosti

Vánoční čas v naší farnosti probíhal v srdečné a milé atmosféře. Začal půlnoční mší svatou v kostele ve 22,00 h s nebývalým množstvím věřících. Kostelní sbor hrál a zpíval, co dlouhou dobu obětavě nacvičovala bylo velmi hezké naslouchat tomu, co se jim povedlo.


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli ve křtu svatém přijati tito naši farníci:


Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc únor 2018:


Ohlédnutí za 2. farním plesem

Fotohrafie z plesu jsou v galerii.

Správce webu: tch@centrum.cz