Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - září 2023

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

Pá 1.9.

18:30

So 2.9.


Ne 3.9.

7:30 + Anežku a Jana Maňákovy, Annu a Pavla Chrástecké, kmotřenku Františku Kudelovu a Boží ochranu celé rodině

10:30 všechny malé i velké školáky a studenty (svěcení aktovek)

Po 4.9.

7:30 na zahájení nového školního roku s prosbou o Boží požehnání po celý školní rok

Út 5.9.

+ Václava Štromajera a Miroslava Bělíčka ke 2. výročí odchodu na věčnost, celou zemřelou rodinu Kořenkovu a Boží požehnání celé živé rodině

Čt 7.9.


Pá 8.9.

Svátek Narození Panny Marie

+ Ludmilu Šulákovu, Josefa Novosada, Aloise Viviala, Františka Kopeckého a Boží ochranu celé živé rodině

So 9.9.

+ Františka a Barborku Plánkovy, rodiče z obou stran, za Emílii a Petra Černotovy, zetě, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Ne 10.9.

7:30 + Lukáše Orsága k nedožitým 40. narozeninám, prarodiče Anežku a Jana Jochcovy, strýce Zdenka a Jana a Boží ochranu celé živé rodině

10:30 celou živou a zemřelou rodinu Stradějovu a Janotovu a poděkování Pánu Bohu za 45 let života

Út 12.9.

Na poděkování za dar života, Boží ochranu a požehnání Panny Marie pro dceru Petru a celou její rodinu

Čt 14.9.

Svátek Povýšení svatého Kříže

18:00 zemřelé rodiče Trtíkovy a jejich sourozence

Pá 15.9.

Panny Marie Bolestné

+ Pavla Černotu, jeho rodiče, staříčky z obou stran, P. Josefa Adamce, s prosbou o Boží ochranu živým rodinám

So 16.9.


Ne 17.9.

7:30 + Josefa a Cecilii Černotovy, celou živou a zemřelou rodinu, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

10:30 živé a zemřelé halenkovské farníky a poutníky

Út 19.9.

MŠE SVATÁ NEBUDE

Čt 21.9.

MŠE SVATÁ NEBUDE

Pá 22.9.

MŠE SVATÁ NEBUDE

So 23.9.

11:00 rodinu Václavíkovu od Janišů

Ne 24.9.

7:30 všechny živé i zemřelé halenkovské farníky

10:30 + Pavla Holce, rodiče, sourozence, neteř Janu Zeťovou, rodinu Pončíkovu a Boží ochranu pro živou rodinu

Út 26.9.


Čt 28.9.

Slavnost svatého Václava

Pá 29.9.

Svátek Michaela, Gabriela, Rafaela

+ Petra Kopeckého, syna Petříka, sestru Zdeňku, vnuka Marka, synovce Rostíka, švagry Stanislava, Miroslava, Antonína, švagrovou Jarmilu a rodiče z obou stran

So 30.9.

ADORAČNÍ DEN

7:15 mše svatá

19:00 litanie a svátostné požehnání

Správce webu: tch@centrum.cz