Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - březen 2023

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

St 1.3.

+ Oldřicha a Marii Mokrých a jejich děti

Čt 2.3.


Pá 3.3.


So 4.3.


Ne 5.3.

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Antonii Maňákovu, manžela Vojtěcha, živou a zemřelou rodinu z obou stran a duše v očistci

Út 7.3.


St 8.3.

Na úmysl dárce

Čt 9.3.


Pá 10.3.


So 11.3.

+ Josefa a Zdeňku Mokrých, rodiče a sourozence z obou stran

Ne 12.3.

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Pavla Solanského, syna Františka, zetě Josefa, a na poděkování Pánu Bohu za dožití 88 let naší maminky a babičky, s prosbou o Boží milosti a ochranu Panny Marie do dalších let žijícím rodinám

Út 14.3.

Na úmysl dárce

St 15.3.

+ Ludmilu Trtíkovu a manžela

Čt 16.3.


Pá 17.3.

+ Pavla Blahu, jeho rodiče, sestru, snachu Miladu, sourozence Anežku a Františka Blahovy, rodinu Kulčákovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu

So 18.3.

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Ne 19.3.

7:45 + Anastázii Kocurkovu k 5. výročí úmrtí, syna Josefa, rodiče Kocurkovy, Žbánkovy a Boží ochranu celé živé rodině

10:00 na poděkování Pánu Bohu za 18 let života pro Martina Šuláka a Boží ochranu pro celou živou rodinu Šulákovu

Po 20.3.

18:00 za všechny živé a zemřelé Josefy

Út 21.3.

Na úmysl dárce

St 22.3.

+ Marii Černíkovu a živou rodinu

Čt 23.3.


Pá 24.3.


So 25.3.

Slavnost Zvěstování Páně

7:45 + maminku Františku Šulákovu k 15. výročí úmrtí, manžela Jana, všechny jejich sourozence, rodiče z obou stran a Boží ochranu živé rodině

Ne 26.3.

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Jaroslava Kopeckého k 15. výročí úmrtí, rodiče z obou stran, bratry, švagrové a švagry, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu

Út 28.3.


St 29.3.

+ Marka Hrušku k nedožitým 27. narozeninám a celou zemřelou rodinu Kopeckou a Mikulenkovu

Čt 30.3.


Pá 31.3.

Na poděkování Pánu Bohu za dar života 50. let pro Petra a Boží požehnání pro celou živou rodinu Chovanečkovu, Kocurkovu, zesnulou rodinu a duše v očistci

Správce webu: tch@centrum.cz