Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - červenec 2022

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.7. pá

+ P. Josefa Trtíka, k 50. výročí posvěcení na kněze

2.7. so

Na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o zdraví a Boží požehnání celé rodině

3.7. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky


10:00 Anežku a Jana Maňákovy, rodiče Antonii a Ludvíka Orságovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu

5.7. út

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

7:45

10:00 + rodiče Oldřišku a Antonína Strbačkovy, rodiče Kalincovy a celou zemřelou rodinu

6.7. st

+ rodiče Václavíkovy, 2 syny, 2 dcery, 2 zetě, snachu Aničku, 3 vnuky a Petra a Šimona

7.7. čt

+ pana kanovníka k výročí odchodu na věčnost

8.7. pá

+ Klementa Dujsíka

9.7. so

+ Anastázii a Josefa Koňaříkovy, sourozence, rodiče, Anežku a Jana Tkadlecovy, sourozence, děti, Anežku a Jana, zetě, vnuka, Marii a Josefa Rajnochovy

10.7. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za dar života 80 let, zemřelého manžela Josefa Kopeckého, jeho rodiče a rodinu Maňákovu

12.7. út


13.7. st

Za živé a zemřelé členy našich rodin a obrácení nevěřících

14.7. čt


15.7. pá

Na úmysl dárce

16.7. so

+ Josefa Šuláka, rodiče a celou zemřelou rodinu

17.7. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Bohumila Václavíka k 10. výročí úmrtí, jeho rodiče a Boží požehnání pro celou živou rodinu

19.7. út

Pouť na svatý Hostýn

20.7. st


21.7. čt

+ Aničku Tydlačkovu k 4. výročí úmrtí, otce Antonína a celou rodinu Tydlačkovu, Mazáčovu, duše v očistci, za zdraví a Boží ochranu živých rodin

22.7. pá

+ rodiče Borošovy, švagry a Boží požehnání pro celou živou rodinu a + Martinku

23.7. so

Na jistý úmysl

24.7. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Boženu Čotkovu, manžela, syna, rodinu Václavíkovu a duše v očistci

29.7. pá

rodiče Černotovy, syna Pavla, staříčky Černotovy, Chrástecké, P. Josefa Adamce a Boží ochranu celé rodině

31.7. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00

Správce webu: tch@centrum.cz