Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - říjen 2023

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

Ne 1.10.

7:30 za živé a zemřelé halenkovské farníky

10:30 + Richarda Krňu, Jaroslava Šuláka a duše v očistci

Út 3.10.

Na úmysl dárce

Čt 5.10.

+ Annu a Miroslava Skácelíkovy, rodiče a sourozence z obou stran a Boží požehnání živé rodině

6.10.

18:30 první pátek

Antonína Šťastného a celou živou a + rodinu

So 7.10.

+ rodiče Antonína a Marii Koňaříkovy, sestru Marii, synovce Ivana, švagry Jana a Petra, švagrovou Ludmilu, rodiče Barošovy, + příbuzenstvo a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Ne 8.10.

7:30 za živé a zemřelé halenkovské farníky

10:30 + Josefa Mazáče k 1. výročí úmrtí a celou živou a + rodinu Mazáčovu

Út 10.10.

Mše svatá nebude

Čt 12.10.

zemřelého syna Jiřího k 1. výročí odchodu na věčnost, manžela Jana, bratra Pavla k nedožitým 70. narozeninám, rodiče a sourozence z obou stran, duše v očistci s prosbou o dar víry a zdraví pro celou živou rodinu

13.10.

+ rodiče Haničákovy, švagrové Alenu a Růženu, + rodiče Žalmánkovy, bratra Petra, švagra Pavla a kmotřence Pavlíka

So 14.10.

7:15 + rodiče Janotovy, děti a veškeré příbuzenstvo rodiny Maňákové

Ne 15.10.

7:30 za živé a zemřelé halenkovské farníky

10:30 + Františka a Annu Maňákovy, vnuka Toníka, staříčky Maňákovy a Šťastné s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

Út 17.10.

Josefa Václavíka, Petra Židlického, jeho syna Petra k jejich výročí úmrtí s prosbou o Boží ochranu pro celou živé rodiny a za duše v očistci

Čt 19.10.

+ Annu Václavíkovu k výročí úmrtí manžela, syna, vnučku, sourozence Tydlačkovy, neteř a synovce

20.10.

+ Jiřího Křenka k 20. výročí odchodu na věčnost, jeho rodiče, sourozence, rodinu Kazmířovu a jejich děti

So 21.10.

+ rodinu Zapaláčovu a Kocurkovu s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny

Ne 22.10.

7:30 + rodiče Pavla a Anežku Kocurkovy, 2 dcery, 3 syny, vnuka Josefa k 11. výročí úmrtí, snachu Anastázii, zetě Josefa Šuláka, rodiče Josefa a Marii Žbánkovy, 2 syny, 3 dcery a Boží ochranu celé živé rodině

10:30 Boží požehnání a zdraví pro Romana Strnadla za 50 let života

Út 24.10.

Živou rodinu Vozákovu

Čt 26.10.


Pá 27.10.

+ Marii a Aloise Halamíčkovy, jejich rodiče a sourozence z obou stran, syna Aloise, + Cecílii a Petra Haničákovy, jejich 3 děti, rodiče a sourozence z obou stran a za Boží ochranu Živých rodin

So 28.10.


Ne 29.10.

7:30 za živé a zemřelé halenkovské farníky

10:30 + Bohumila Šipulu, jeho maminku Bohumilu Šipulovu, Ervína a Františka Fohlerovy

Út 31.10.

Annu Kazmířovu, manžela Silvestra, 3 děti, zetě a rodiče Křenkovy

Správce webu: tch@centrum.cz