Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - leden 2022

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.1. so

7:45 na poděkování Pánu Bohu za všechny dary, milosti a dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání do roku nového pro celou naši farnost a všechny kněze

10:00

2.1. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé farníky

10:00 Anežku Holcovu k 1. výročí úmrtí, jejího manžela k nedožitým narozeninám a rodiče z obou stran

4.1. út

+ Aloise Kopeckého, Annu Kopeckou a Jiřího Orsága

5.1. st

Na úmysl dárce

6.1. čt

Slavnost Zjevení Páně

7:15

18:00 + Jana Strnadla k 3. výročí odchodu na věčnost, + bratra Pavla Měkynu k 10. výročí úmrtí, za duše v očistci, celou zemřelou rodinu a Boží požehnání živé rodině Strnadlové a Měkynové

7.1. pá

+ Josefa Zetka, rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu

8.1. so

Na jistý úmysl

9.1. ne

Svátek Křtu Páně

7:45 za všechny živé a zemřelé farníky

10:00 + Růženu Haničákovou k 10. výročí úmrtí, manžela Josefa, dceru Alenu Haničákovu, Růženu Novotnu s manželem Karlem a zetě Miroslava Krištofa k 3. měsíci úmrtí, za duše v očistci, s prosbou o Boží ochranu celé živé rodině

11.1. út

Za Františku Liptákovu

12.1. st

Na úmysl dárce

13.1. čt

14.1. pá

Poděkování Pánu Bohu za dar života pro našeho Honzíčka, jeho kmotra Jána, brášky Vojtíška a Kubíčka, za + Josefa Chovanečka, duše v očistci a zdraví našim rodinám

15.1. so

Za Janka Chovanečka a Františku Liptákovu

16.1. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé farníky

10:00 + Františka Straděje, manželku Zdeňku, Jaroslava Hercega, manželku Ludmilu, Žofii Šulákovu, syna Stanislava, rodiče Stradějovy, Hercegovy, Šulákovy, dušičky v očistci s prosbou Boží ochrany pro žijící rodiny

18.1. út

19.1. st

+ Pavla Černotu, rodiče, staříčky a P. Josefa Adamce

20.1. čt

Na jistý úmysl

21.1. pá

+ Josefa Chromčáka, rodiče z obou stran,3 sestry, 8 švagrů, Rudolfa Martišku, duše v očistci a Boží ochranu a Matičky Boží celé živé rodině Chromčákové, Kneblové, Šulákové a Martiškové

22.1. so

23.1. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé farníky

10:00 + Žofii Christovu, jejího manžela, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

25.1. út

Na jistý úmysl

26.1. st

Na úmysl dárce

27.1. čt

+ Ladislava Václavíka, manžela, syna, vnučku a sourozence

28.1. pá

Za zdraví a Boží požehnání pro malou scholičku

29.1. so

Na úmysl dárce

30.1. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé farníky

10:00 + Jarmilu Malíkovou k 10. výročí úmrtí, manžela Jaroslava, rodiče Valchářovy a Malíkovy, bratra Pavla, švagra Gustava, švagrovou Františku, za duše v očistci, s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu

Správce webu: tch@centrum.cz