Římskokatolická farnost Halenkov

Společenství

Schůzky ministrantů

Podle domluvy, většinou v pátek přede mší svatou. Vede nás Honza Mokrý, animátor vsetínského děkanátu.
Pokud se chcete přidat, máme skupinu na FB. Pro bližší informace je možné zavolat Honzovi - 736 617 246

Modlitba růžence - Večeřadlo

Ve čtvrtek v kostele po mši svaté

Modlitby matek

Každé liché úterý po mši svaté na faře.

Modlitby matek s dětmi

Každé sudé úterý v 9:00 na faře. Informace vaskachr@centrum.cz

Chrámový sbor

Živý růženec - Dvě růže

Správce webu: tch@centrum.cz