Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - únor 2022

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.2. út


2.2. st

Na úmysl dárce

3.2. čt

+ Martina Rušina

4.2. pá

+ Jaroslava, Miroslavu a Stanislava Chrástecké, duše v očistci a celou živou rodinu

5.2. so

Fatimská sobota

Ke 3. výročí úmrtí Jaroslava Straděje a Boží požehnání pro celou rodinu Stradějovu

6.2. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 k nedožitým narozeninám + Marie Latinákové, manžela, syna, snachu, 2 zetě, vnuka, rodiče a sourozence z obou stran

11.2. pá

Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou Ducha svatého za zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

12.2. so

Za zemřelou rodinu Trtíkovu

13.2. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 k nedožitým narozeninám Josefa a Marie Juřicovy, duše v očistci a živou rodinu

15.2. út

+ Pavla Koňaříka, manželku, 3 syny, 2 dcery, 3 zetě a 2 vnuky, Jana Kučeru, manželku, 5 synů, zetě Josefa a rodiče z obou stran

16.2. st

+ Josefa a Marii Ekartovy, rodiče a sourozence z obou stran a zetě Vladimíra Janečka

17.2. čt

K 45. výročí sňatku a Boží požehnání pro celou živou rodinu

18.2. pá

+ rodiče Josefa a Marii Maňákovy, zetě Františka a celou zemřelou rodinu

19.2. so

+ Marii Maňákovu k 1. výročí úmrtí, manžela Jaroslava a celou živou rodinu

20.2. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Anastázii Orságovu k 1.výročí úmrtí, manžela Jana, zetě Josefa Běhálka a celou živou a zemřelou rodinu

22.2. út

+ Antonii Maňákovu k nedožitým 80- tým narozeninám

23.2. st

Poděkování Pánu Bohu za dar života a požehnání pro celou rodinu

24.2. čt

+ Antonína Tydlačku, dceru Aničku, rodiče, sestry Annu a Veroniku, rodiče Mazáčovy, jejich děti Marii a Pavla a dušičky v očistci

25.2. pá

+ Rostislava Mikulenku, otce Antonína, celou rodinu Kratinovu a Mikulenkovu, dušičky v očistci, s prosbou o zdraví a Boží ochranu živé rodině

26.2. so

Na poděkování k životnímu jubileu

27.2. ne

7:45 + Jána Rušina

10:00 + rodiče Jana a Marii Holcovy, zetě, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu

Správce webu: tch@centrum.cz