Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - prosinec 2022

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

Čt 1.12.

6:30 RORÁTY

+ Annu a Aloise Maňákovy, rodiče, sourozence z obou stran a požehnání pro celou živou rodinu

Pá 2.12.

+ Jana Strbačku, manželku, bratra, rodiče a Boží požehnání živé rodině

So 3.12.

6:30 RORÁTY

+ Pavla Mazáče k nedožitým 75 narozeninám, jeho rodiče Veroniku a Pavla Mazáčovy a dušičky v očistci

Ne 4.12.

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Marii Žárskou k 1. výročí úmrtí, manžela Pavla, rodiče z obou stran a celou živou a zesnulou rodinu

Út 6.12.

Na jistý úmysl

St 7.12.

+ Antonína a Boženu Kocurkovy, syna Antonína, dceru Anežku, zetě Pavla, celou živou a zemřelou rodinu Kocurkovu a Maňákovu

Čt 8.12.

6:30 RORÁTY

+ maminku Marii Janotovu k výročí úmrtí, manžela, syny, vnuka, všechny zemřelé z rodiny Janotovy, Maňákovy a Koňaříkovy

18:00 Boží požehnání a přímluvu Panny Marie pro celou rodinu Chovanečkovu a Šulákovu s prosbou o uzdravení v rodině

Pá 9.12.

+ Jana Šuláka k nedožitým 85-tým narozeninám, manželku Anežku, dceru Jarmilu, zetě Rostislava a Josefa Zádilského, rodiče a sourozence z obou stran a celou živou rodinu

So 10.12.

6:30 RORÁTY

+ Josefa Chromčáka, rodiče Jaroslava a Růženu Šipulovy, celou živou a zemřelou rodinu Chromčákovu, Šipulovu, Koňaříkovu a Chládkovu

Ne 11.12.

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za všechny živé i zemřelé včelaře ve farnosti s prosbou o Boží požehnání

Út 13.12.

+ Václava Štromajera k nedožitým 75. narozeninám, celou živou a zemřelou rodinu Štromajerovu, Kořenkovu a duše v očistci

St 14.12.

Živou rodinu Kopeckých, Aloise a Annu, syna Aloise a zetě Jiřího Orsága

Čt 15.12.

6:30 RORÁTY

Živou a zemřelou rodinu Kovaříkovu, Zádilskou, Hodulákovu s prosbou o dar zdraví a víry pro celou živou rodinu

Pá 16.12.

+ Miroslava Galetku, rodiče z obou stran, bratra Jaroslava, švagrovou Marii Vozákovu a Boží požehnání pro celou rodinu

So 17.12.

6:30 RORÁTY

+ manžela Pavla Šuláka, jeho rodiče Haničákovy, syna a vnuka, zetě a snachu s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

Ne 18.12.

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 + Miroslava Pekaře, jeho 10 zesnulých sourozenců, rodiče, Petra Chuděje a celou živou rodinu Pekařovu a Martiškovu

Út 20.12.

+ Boženu Pospíchalovu, manžela, rodiče a sourozence z obou stran a Boží požehnání živé rodině

St 21.12.

Výročí posvěcení na kněze a na jistý úmysl

Čt 22.12.

Boží požehnání rodiny Haničákovy

Pá 23.12.

Na úmysl dárce

So 24.12.

22:00 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Ne 25.12.

7: 45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za obdržené dary a milosti, s prosbou o dar zdraví, hojnost Božího požehnání, ochrany Panny Marie a dary Ducha svatého pro živou rodinu

Po 26.12.

7:45 na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

10:00 + Milana Hoduláka, jeho otce Aloise, staříčky Hodulákovy, Haničákovy, dušičky v očistci a celou živou rodinu

Út 27.12.

10:00 na úmysl dárce


St 28.12.

18:00 + Františku a Josefa Pohořelských, jejich rodiče, sourozence, zetě Pavla, vnuka Pavla, ctihodnou sestru Petronielu a Boží ochranu celé rodině

Čt 29.12.

+ Josefa a Annu Štumrovy, rodiče a sourozence z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu

Pá 30.12.

Za rodiny naší farnosti a děti, které se nesměly narodit

So 31. 12.

18:00 Poděkování za Boží požehnání pro naši farnost

Správce webu: tch@centrum.cz