Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - červen 2020

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

Pondělí 1.6.

18:00

Úterý 2.6.

Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Středa 3.6.

Za + Josefa Zetka, rodiče, sestru Helenu a švagra Antonína a Boží požehnání pro celou rodinu

Čtvrtek 4.6.

Za + rodinu Juřicovu a Chromčákovu

Pátek 5.6.

Za + Pavla a Marii Maňákovy, syna Pavla, Marii a Václava Orságovy, za staříčky Annu a Josefa Maňákovy, jejich zesnulé děti a Boží ochranu pro celou živou rodinu


Sobota 6.6.

7:15 na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další Boží ochranu


19:00 na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další


Neděle 7.6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:45 za + Marii Latiňákovu, manžela, syna, snachu, zetě, vnuka, rodiče a sourozence z obou stran


10:00 na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

Úterý 9.6.

Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Středa 10.6.

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za + rodinu Maňákovu, Janotovu, Chvílovu, Janujovu a Boží požehnání živé rodině


Čtvrtek 11.6.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

7:15 za úspěšnou operaci s prosbou k Pánu Bohu o uzdravení


18:00 za živou a zemřelou rodinu Zetkovu

Pátek 12.6.

Za + rodiče Kocurkovy Boženu a Antonína a za zemřelou a živou rodinu

Sobota 13.6.

19:00 za + Antonii Maňákovu, jejího manžela, sestry a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Neděle 14.6.

7:45 Za + Anežku a Jana Maňákovy, rodiče Antonii a Ludvíka Orságovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu a dušičky v očistci


10:00 za + Anastázii Vozákovu, manžela Antonína, rodiče z obou stran, zetě Miroslava, snachu Marii a Boží požehnání pro celou rodinu

Úterý 16.6.

Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Středa 17.6.

Na poděkování Pánu Bohu za ukončení školního roku

Čtvrtek 18.6.

Za + paní Martinu a za spásu její duše

Pátek 19.6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

7:15 na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o další Boží požehnání celé rodině


18: 00 Za + Josefa Chovanečka, za poděkování daru života Vojtěcha a Jakuba s prosbou o Boží požehnání celé živé rodině Chovanečkové

Sobota 20.6.

19:00 za + Ludmilu Vozákovu a Boží požehnání pro celou živou rodinu VozákovuNeděle 21.6.

7:45 za + Josefa Kopeckého k nedožitým 80-tinám, jeho sestru, rodiče a za celou zemřelou rodinu Maňákovu


10:00 za + Františka Plánku k nedožitým 70-tým narozeninám, dceru Barborku a rodiče z obou stran

Úterý 23.6.

Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Středa 24.6.

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Za všechny živé a zesnulé Jany ve farnosti

Čtvrtek 25.6.

Na úmysl dárce

Pátek 26.6.

Za + Josefa Maňáka, syna Josefa, rodinu Maňákovu a Václavíkovu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Sobota 27.6.

19:00 za celou zemřelou rodinu Rušinovu, Korenkovu a Bertokovu

Neděle 28.6.

7:45


10:00 za děti, které poprvé přistoupí ke STOLU PÁNĚ


Pondělí 29.6.

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

7:15


18:00 za živé a zemřelé Petry a Pavly ve farnosti

Úterý 30.6.

Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Správce webu: tch@centrum.cz