Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - říjen 2020

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.10.

čt7:15

ZAČÍNÁ MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

za živou a zemřelou rodinu Mazáčovu a Václavíkovu

2.10.


17:30

18:00

Památka svatých andělů strážných

rozjímavá modlitba svatého růžence – Růže I.

za + Ludmilu Kotlárovu, jejího manžela Ondru, zetě Juraje

k 15. výročí úmrtí, za staříčky Antonína a Antonii Kovaříkovy

a za živou rodinu Kotlárovu a Križanovu

3.10.

so

7:15

FATIMSKÁ SOBOTA

za + Pavla a Františku Maňákovy, oboje rodiče, syna Pavla, vnučku Danielu a zetě Ladislava

4.10.

ne


7:45

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky


10:00

za všechny živé a zemřelé Františky ve farnosti

6.10.

út

18:00

za + Josefa Kocurka, rodiče a sourozence

7.10.

st

17:30

18:00

Památka Panny Marie Růžencové

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za živé a zemřelé členy Svatého Růžence

8.10.

čt

7:15

za + Annu Václavíkovu k výročí úmrtí, manžela Ladislava, syna Ladislava, vnučku Annu a sourozence a neteř Tydlačkovy

9.10.

17:30

18:00

rozjímavá modlitba svatého růžence – Růže II.

za + Annu a Jana Sklářovy, za Evu Sklářovu, její rodiče

a sourozence

10.10.

so

7:15


za + Pavla a Veroniku Mazáčovy, dceru Marii, syna Pavla, zetě Antonína, vnučku Aničku, za Pavla a Anežku Kratinovy, dceru Jiřinu, zetě Antonína, vnuka Rostíka, Josefa a Františku Chrástecké, dceru Annu, zetě Petra, Jindřicha, vnuka Pavla, staříčky z obou stran, dušičky v očistci a za zdraví a Boží ochranu živých rodin

11.10.

ne


7:45

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky10:00

za + Marii Žárskou k 1. výročí úmrtí, za rodiče z obou stran, sestru, švagra a požehnání živé rodině

13.10.

út

18:00

za + rodiče Antonína a Marii Koňaříkovy, sestru Marii, synovce Ivana a jeho otce Petra, za švagry, švagrovou, rodiče Barošovy, prarodiče, zemřelé příbuzenstvo a Boží ochranu pro celou živou rodinu

14.10.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + rodiče Karla a Anežku Vaškovy, švagrovou Antonii, s prosbou o Boží pomoc a ochranu celé živé rodině

15.10.

čt


7:15

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

za + P. Jiřího Švanygu k výročí odchodu na věčnost, rodiče, bratra a celé zemřelé příbuzenstvo

16.10.

17:30

rozjímavá modlitba svatého růžence – Růže I.18:00

za + Martina Rušina k 2.výročí odchodu na věčnost, rodiče a celou zesnulou rodinu

17.10.

so

7:15

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

za + Pavla a Anežku Kocurkovy, 2 dcery, 2 syny, vnuka Josefa

k 8. výročí úmrtí, snachu Anastázii, zetě Josefa Šuláka, za Josefa

a Marii Žbánkovy, 2 syny, 3 dcery a Boží ochranu celé rodině

18.10.

ne


7:45

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIE

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky10:00

za + Pavla Grygera k 7. výročí úmrtí, za živou rodinu Macháčovu

a Grygerovu a poděkování Pánu Bohu za dožití 45 let života s prosbou o požehnání do dalších let

20.10.

út

18:00

za + Marii Hyklovu

21.10

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Ludmilu Šulákovu, Josefa Novosada, zetě Františka Kopeckého a Aloise Vyviala

22.10.

čt

7:15

Sv. Jana Pavla II. – papeže

za + Vladimíra Václavíka k 5. výročí úmrtí, za pomoc a Boží ochranu živé rodiny

23.10.

17:30

18:00

rozjímavá modlitba svatého růžence – Růže II.

za + Jiřího Křenka a rodiče a sourozence z obou stran

24.10.

so

7:15

za + rodiče Koňaříkovy, rodinu Janušovu, Pohořelskou a Boží požehnání pro celou živou rodinu

25.10.

ne


7:45

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky10.00

za + Antonína Šuláka k 1. výročí úmrtí, rodiče, sestru Annu,

za uzdravení Ludmily a za dar zdraví pro ostatní z rodiny

27.10.

út

18:00

za živou a zemřelou rodinu Zetkovu a Kocurkovu

28.10.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Josefa Trtíka, rodiče z obou stran, za švagry Roberta, Josefa

a Jaroslava, s prosbou o Boží ochranu celé rodiny

29.10.

čt

7:15

na jistý úmysl s prosbou o další Boží ochranu a pomoc

30.10.

17:30

18:00

Rozjímavá modlitba svatého růžence – Růže I.

za + Petra Kovaříka k nedožitým 75-tinám, za Veroniku Kovaříkovu, Emílii Václavíkovu, za ochranu živé rodiny a za celou zemřelou rodinu

31.10.

so

7:15

za + Miroslava Mikulenku, manželku Boženu, sourozence Antonína, Jarmilu, švagra Veleslava, synovce Petříka, Rostíka

a Marka Hrušku

Správce webu: tch@centrum.cz