Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - září 2016

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Moji milovaní farníci,

prázdniny se pomalu chýlí ke konci, a jak se s nimi končí čas dovolených a zaslouženého odpočinku, vracíme se zpět ke svým rodinám a do svých domovů. Pevně věřím, že jste se vrátili ve zdraví a že jste načerpali plno nových sil pro nadcházející každodenní práci, děti pro školu a další povinnosti.

Váš otec Ján, SVD


Vůně chrámu

Vezmi sobě vonných věcí, balsamu, onychi, galbanu vonného, a kadidla čistého, jednostejná váha toho bude. A uděláš z toho kadidlo, složení dílem apatykářským smíšené, čisté a svaté. A ztluka to drobně, klásti budeš z něho před svědectvím v stánku úmluvy, kdež přicházeti budu k tobě. Nejsvětější to vám bude. /Ex 30, 24 – 26/

Jarmila Kopecká


Úmysly pro modlitebníky Svatého růžence na měsíc září:


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati svátostným křtem tyto děti:

Jana Trtíková

Správce webu: tch@centrum.cz