Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Listopad 2017

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec. Soubor k tisku je zde.


Moji milovaní farníci, bratři a sestry,

Chtěl bych Vás pozdravit v tomto roce, kdy si připomínáme sté výročí od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Naše slovanské národy měly od pradávna velkou úctu k Nebeské Matce, a především v těžkých chvílích života se k ní utíkaly. Když na naše území přicházely vpády Tatarů a Turků, nebo muslimů a nekřesťanů, naši předkové křížem a Pannou Marií volali k Bohu pravému a On zachoval naše národy až doposud.

P. Ján Rušin, SVD


Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

„Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi prospívá…“ (Podle svatého Cyrila *315 +386)


Ranní modlitba

Každý z nás, ať chce, nebo nechce, prožívá různé trable, potíže, nebo nepříjemnosti po dobu celého dne, týdne, měsíce, ba někdo dokonce celého svého života.


Ohlédnutí za lidovými misiemi v Halenkově 2017 :)

V září 2017 proběhly v naší farnosti Halenkov na Valašsku lidové misie, které zde naposledy byly před 72 lety. Hned na začátku jsem se proto rozhodla, že je absolvuju celé, protože pokud by příští byly zase za tak dlouho, už bych je asi nestihla (ledaže bych se dožila 116ti).


Důležité informace:


Orlové se „slétli“ do Halenkova …

V sobotu, 14. října se setkali v našem kostele v 9,00 h orelští senioři Bauerovy župy. Jak jinak mohli své setkání zahájit než mší svatou, celebrovanou naším milým panem farářem, P. Jánem Rušinem, SVD. Otec Ján, jako vždy, perfektně připravený, se zhostil své promluvy k „Orlu“ při homílii, a také po mši svaté v krátké besedě na jedničku. Zaujal všechny přítomné svou srdečností a opravdovostí.


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ve křtu svatém tito naši farníci:


Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc listopad 2017:

Správce webu: tch@centrum.cz