Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - květen 2021

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.5. so

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života2.5. ne

6:45 za Boží pomoc pro otce Jána


7:45 za živé i zemřelé halenkovské farníky


10:00 za děti, které poprvé přistoupí k 1. svatému přijímání

3.5. po

18:00 za všechny kněze, ať jim Pán Bůh dá sílu v jejich službě

4.5. út

Na úmysl dárce

5.5. st

Za živou a zemřelou rodinu Mazáčovu a Václavíkovu

6.5. čt

Za + Josefa a Marii Jírů, rodiče, sourozence, syny Josefa a Jaroslava a snachu Ludmilu

7.5. pá


8.5. so

Za + Antonína Mikulenku, syna Rostislava, Anežku Kratinovu k výročí úmrtí, manžela Pavla, dceru Jiřinu, za Antonína a Veroniku Mikulenkovy, dceru Jarmilu, syna Miroslava, zetě Veleslava, snachu Boženu, Petra Kopeckého, syna Petříka, vnuka Marka, staříčky z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
9.5. ne

6:45 za + Martina Rušina a celou zesnulou rdinu Rušinovu, Korenkovu, Bertokovu a Mülárovu


7:45 + Karla Kučeru k 4. výročí úmrtí, zetě Františka Maňáka a Boží pomoc pro celou rodinu


10:00 za živé a zemřelé halenkovské hasiče

11.5. út

Za + Helenu Ratajovu, manžela a celou zemřelou rodinu


12.5. st

Za + Jaroslava Václavíka k 1. výročí úmrtí, rodiče, bratra, 2 sestry, 2 zetě, nevěstu, 3 vnuky a Petra Šimaru13.5. čt

Slavnost Nanebevstoupení Páně

7:15 za zemřelou stařenku Annu Kovaříkovu, manžela Josefa, všechny jejich zesnulé děti, rodiče z obou stran a Boží pomoc celé rodině


18:00 na úmysl dárce

14.5. pá

Za + Zdenku Hejovu, syna, rodiče, sourozence a staříčky Juřicovy

15.5. so

Za + Antonína Václavíka k 6. výročí úmrtí, jeho sourozence, švagry, rodiče z obou stran a celou živou rodinu16.5. ne

6:45


7:45 za živé i zemřelé halenkovské farníky


10:00 na poděkování Pánu Bohu za dožití 90- ti let života rodáka ThDr. Františka Kopeckého

18.5. út

Za + Martu Ščotkovu k 1. výročí úmrtí a rodiče z obou stran

19.5. st

Za + Františka Kocurka, rodiče z obou stran a celou rodinu

20.5. čt

Za pana kanovníka P. Jaroslava Kuchaře k výročí narozenin

21.5. pá

Za + Antonína a Boženu Kocurkových, syna Antonína, dceru Anežku a celou živou a zemřelou rodinu

22.5. so

Za + Jaroslava Šipulu, manželku Růženu, dušičky v očistci, Boží požehnání pro celou rodinu Šipulovu, Chromčákovu, Koňaříkovu a Chládkovu
23.5. ne

Slavnost Seslání Ducha Svatého

6:45


7:45 za živé i zemřelé halenkovské farníky


10:00 za + Josefa Chovanečka, na poděkování Pánu Bohu za dar života Vojtěcha a Jakuba, za všechny milosti s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

25.5. út

Na úmysl dárce

26.5. st

Za P. Jaroslava Marka k výročí narození

27.5. čt

Za + Josefa Černotu k nedožitým 80-tinám, švagra Jaroslava Maňáka a rodiče z obou stran

28.5. pá

Za + Vincence Helise, Boženu Orságovu, Marii Tlaškovu, rodiče a Boží požehnání živé rodiny Helisovy

29.5. so

Na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinu
30.5. ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

6:45


7:45 za živé i zemřelé halenkovské farníky


10:00 za + Josefa Fujerika k 5. výročí úmrtí, za + rodinu Fujerikovu a Maňákovu

Správce webu: tch@centrum.cz