Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Říjen 2018

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.
Soubor k tisku včetně úmyslů mší svatých je zde .


Co nás čeká v měsíci říjnu?

Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě růžence. Proto se budou naše 2 „Růže“ střídavě modlit každý pátek půl hodiny před večerní mší svatou rozjímavý růženec.


Naše farní pouť v Halenkově – jako dar ke stému výročí vzniku Československého státu

Letošní pouť našeho kostela Povýšení sv. Kříže, při kterém jsme vzpomínali 230 let od jeho posvěcení, byla mimořádná. Ptáte se v čem? Přijeli mezi nás autobusem a několika osobními auty milí hosté ze Slovenska, z rodných Švábovec našeho Otce Jána, spolu se svým duchovním, P. Dušanem Majerčákem. Hlavním celebrantem byl provinciál Společnosti Božího Slova z Nitry, P. Pavol Kruták, SVD.


Metoděj Jahn

Valašská legenda

Když Pánbíček dělil mezi lidi kraje,
Slovákovi zem dal, révy žár kde zraje,
Hanákovi zase žitné, řepné lány –
jenom Starý Valach stál tu zadlubaný.

„A co bude se mnou? Vždyť jsem tady taky,
milý Pánbíčku – a nejsem ledajaký!“
zhorka usiluje Valach o své právo,
zrudl, nasupil se víc, než bylo zdrávo.

„Dostanete všeci, pěkně podle řádu,“
Pábníček už praví, hladě bílou bradu.
„Ti už mají svoje – a ty za své vzdory
vedle nich mít budeš jenom černé hory.

Ty ti budou šumět stále do roboty
a přes všecky těžké klopoty a sloty
milé tobě budou, Valášku ty starý,
že už nezatoužíš nikdy přes kotáry!“

Klopí zraky Valach, rozvažuje chvíli,
vrtí sivou hlavou, k čaganu se chýlí
a pak Pánbíčkovi, jak to myslí, praví:
„Ať už je to jak chce –
– dej nám Pámbu zdraví!“

Pánbíčkem si pleskli na domluvu v dlaně –
a už čárá Valach vrchem ke své straně,
ke svým horám černým jako peruť vraní,
aby v nich tam zůstal navždy, do skonání…


Modlitba budoucí maminky

Hospodine, Dárce života, ty jsi stvořil život, který se utkává v mém lůně. Chválíme tě, že vzniká tak podivuhodně, úžasná jsou tvoje díla. Ty slyšíš každý úder jeho srdce. Dokonale znáš jeho duši, jeho podstata ti není utajena. Ve tvé knize je zapsán život tohoto dítěte, jeho dny jsou stanoveny dříve, než jediný z nich nastane. Podivuhodná je pro mne tvá znalost, vznešená a nepochopitelná. Ty nás všechny obklopuješ zezadu i zpředu a kladeš nás na svou dlaň. Dej, ať nikdy nepochybujeme o tvé péči. Svěřuji ti tento život, který je utvářen v skrytu, spřádán v hlubinách mého těla. Dej, ať toto dítě skrze moji lásku poznává tvou lásku. Už nyní ho zcela odevzdávám tobě, protože vím, že pouze ve světle tvé tváře nalezne pokoj a radost. Když se jednou postaví na své nohy, ať se vždy nechává vést tvoji jistou rukou a ať stále vyhledává tvou laskavou pravici. Ať nikdy neutíká před tvou tváří, ale ať je vždy naplněno tvým Duchem. Amen. /Žalm 139/138/

JK


„A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě“

Evangelium Janovo 12, 32


Byli jsme na „premiéře“ kaplana pro mládež v děkanátu Vsetín

Jak jsme již v minulém Farním hlase uvedli, je Otec Ján jmenován Arcibiskupstvím v Olomouci od letošního července kaplanem pro mládež v děkanátu Vsetín.

JT


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ke křtu svatém tito noví farníci:
Ondřej, Ondřej, Gabriela, Václav, Šimon, Filip, Pavel, Filip, Lukáš a Jakub


Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc říjen 2018

Správce webu: tch@centrum.cz