Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - leden 2017

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Milovaní bratři a sestry,

na začátku nového kalendářního roku vám vyprošuji pevné zdraví a hojnost Božího požehnání.

váš otec Ján, SVD


Adventní prodej ve farnosti

Už po jedenácté organizujeme ve farnosti díky iniciativě mladých maminek Adventní prodej z věcí, zhotovených našimi obětavými a štědrými farníky.

Jana Trtíková


Roráte, caeli désuper …

A byly opravdu „super“, vždy ve čtvrtek ráno v 6,30 h a v sobotu v 7,00 h.

Jana Trtíková


Deset let pomáháme

Pomáhat na pouti zdraví je od každého člověka nejen výzva, ale i poslání, které by mělo být v jeho nitru uchováno po celý čas bytí na tomto pozemském světě.

Jarmila Kopecká


Úmysly pro modlitebníky Svatého růžence na měsíc leden 2017:

 


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství jsme přijali ve křtu svatém tyto farníky:

Správce webu: tch@centrum.cz