Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - červen 2016

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Moji milovaní farníci,

když Ježíš poslal své učedníky, aby hlásali Boží království, řekl jim: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“ (Mt 10, 8). Pán chce, aby se jeho království rozšiřovalo skrze skutky lásky prokazované zadarmo. Skutky této Boží lásky mají mnoho podob. My jsme spolu prožili nádherný měsíc květen, ve kterém se tato láska často projevila v konkrétních situacích.

váš otec Ján, SVD


Malý cestovatel

Cesta za poznáním historie křesťanství se stává nejen pro dospělé, ale především pro děti tím nejživějším pramenem, který osvěží ducha i schránku těla každého člověka. Seznamovat se s životy svatých, kteří pro svoji víru trpěli či dokonce byli umučeni, je také jistá cesta, která nás vede k upevnění naší víry. Otevírá nám oči k nahlédnutí, jak silní lidé to museli být, že za svoji víru byli ochotni dát to nejdražší, co měli - svůj život, své bohatství i své pohodlí, ve kterém někdy i my sami zůstáváme ukryti a nejsme nakloněni udělat něco navíc pro druhé, třeba jen drobnou malou obyčejnou věc, která druhého člověka potěší a třeba mu i pomůže v jeho svízelné situaci.

Mgr. Jarmila Kopecká


Jedeme do Nitry na svěcení kněží

Dostali jsme oznámení do farnosti, že v Roce milosrdenství budou vysvěceni na kněze v kostele Nanebevzetí Panny Marie v NITŘE NA KALVÁRII v sobotu, 11. června 2016 v 10,00 h

Jana Trtíková


Dvě Růže – ustavené ve farnosti k modlitbě svatého růžence.

K radosti P. Jánovi a jako dárek k jeho narozeninám byly ve farnosti ustaveny 2 růže k modlitbě svatého růžence, které začnou svou modlitební činnost od 1. června 2016.

Jana Trtíková


Modlitba živého růžence

Dá se žít několik dní bez jídla, ne však bez modlitby. Modlitba je klíčem rána a závorou večera. Modlitba je onou svatou smlouvou mezi Bohem a člověkem, jejíž mocí se osvobozujeme z moci knížat temnoty. Buď se spojíme se silami zla, nebo se silami dobra. Ať tedy každý zkouší a přesvědčí se, že každodenní modlitba přidává životu cosi nového, co se nedá nahradit ničím jiným.

Mgr. Jarmila Kopecká


Nad stránkami našich matrik:

Křty:

12.6. - Ema ŠULÁKOVÁ, Huslenky 590 (7)


Farní den na poprvé a rovnou na jedničku.

První sobota v měsíci květnu přinesla pro naši farnost nečekanou a vlastně i nebývalou událost. Konal se poprvé v dějinách farnosti FARNÍ DEN.

Hřejivost celého vydařeného dne lze vyčíst i z doložených několika fotografických záběrů v galerii.

Jana Trtíková


Svátost prvního svatého přijímání ve farnosti

budeme mít v neděli, 12. června, při mši svaté v 10,00 h.

Jana Trtíková


Halenkovské slavnosti

V sobotu, 4. června proběhne v Halenkově již 13. ročník Halenkovských slavností. Jejich zahájení bude v kostele Povýšení svatého Kříže v Halenkově slavnou mší svatou v 9,00 h za hudebního doprovodu sólistů Chorus collegium Odry Martina Jakubíka. Slavná mše svatá je obětována za všechny nositele Čestného občanství a uznání Halenkova a za halenkovské občany a farníky.

Jana Trtíková


UPOZORNĚNÍ:

Od měsíce června letošního roku bude změna pořadu i začátků bohoslužeb v naší farnosti. Je to po dobu letního času, se změnou času na zimní se zase vrátíme ve středu a v pátek na 17,15 h !

Váš P. Mgr. Ján Rušin, SVD

Správce webu: tch@centrum.cz