Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - srpen 2016

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Moji milovaní bratři a sestry v Kristu,

začínáme druhou polovinu prázdnin, a tak chci vás ale i sebe povzbudit v konání dobra na každém místě, kde se přes tyto prázdniny nacházíme a v tom, abychom nadále vytrvali ve spojení s naším Pánem Ježíšem Kristem.

Váš Otec Ján, SVD


Pouť na svatý Hostýn

Již od narození přijímáme jisté Boží dary a jednotlivé svátosti, které náš život pevně zakotví jako koráby v přístavu Boží nekonečnosti. Pro naše děti je po křtu jejich dalším krokem k Ježíši Kristu první svaté přijímání, které jim otevírá dlouhou cestu k poznání křesťanského života.

Jarmila Kopecká


V červnu a červenci jsme se radovali a Bohu vděčně děkovali v Nitře i v Halenkově

Ptáte se proč ta radost a za co „díky“?

V Nitře jsme byli totiž účastni 11. června vysvěcení dvou novokněží Společnosti Božího Slova, a to
P. Mgr. Petera Fillo, SVD a P. Mgr. Milana Tomana, SVD.

Jana Trtíková


Nad stránkami našich matrik

Křty:

14.8. - Daniel REJTHAR

Jana Trtíková

Správce webu: tch@centrum.cz