Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - srpen 2021

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.8. ne

Za nedožitých 90 let Josefa Šuláka, dceru Marii, syna Josefa a na poděkování Pánu Bohu za dožití 50 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

3.8. út

Za + Jiřího Trtíka k výročí narození, tatínka, dědečky, babičky, strýce, tety z obou stran a bratrance

4.8. st

Za + Marii Batlovu k nedožitým narozeninám, jejího manžela Petra, syna Jaroslava a na poděkování za zdraví, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

5.8. čt

Za + Oldřišku a Antonína Strbačkovy, rodiče Kalincovy a celou zemřelou rodinu

6.8. pá

Za + rodinu Solansku, Vojkůvkovu a Vilémovu, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

7.8. so

Fatimská sobota

Za Anežku a Jana Tkadlecovy, sourozence, děti Anežku, Marii a Jana, 2 zetě, vnuka, Anastázii a Josefa Koňaříka a sourozence z obou stran

11:00 na požehnání a poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

8.8. ne

7:45 mše svatá nebude

10:00 svěcení kostela

10.8. út

Za + rodiče Josefa a Marii Maňákovy, zetě Františka a celou rodinu

11.8. st

Za + Pavla Holce, jeho rodiče a sourozence, Boženu a Jaroslava Pončíkovy, za uzdravení nemocné osoby, Boží pomoc celé živé rodiny a poděkování Pánu Bohu za všechny milosti

12.8. čt

Za + rodiče Václava a Františku Kopecké, bratra Václava, sestru Annu Pekařovu, manžela Josefa, staříčky Kopecké a Žárské a Boží ochranu živé rodiny

13.8. pá

Za + Martu Polesovu, manžela Jana, za zdraví a Boží ochranu celé rodiny

14.8. so

Za + Jaroslava Leskovjana, rodiče, sestru Žofii, tatínka Františka s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

15.8. ne

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7:45 za + Františka Maňáka k 9. výročí odchodu na věčnost, jeho rodiče, tchána Karla Kučeru a Boží pomoc celé živé rodině

10:00 za + Pavla Solanského, syna Františka, zetě Josefa s prosbou o Boží požehnání celé rodině

20.8. pá

17:00 za Josefa Chromčáka, rodiče z obou stran, 3 sestry, 8 švagrů, Rudolfa Martišku, duše v očistci, Boží ochranu a Matičky Boží celé živé rodině Chromčákové, Kneblové, Šulákové a Martiškové

21.8. so

Za + Rostilava Mikulenku k nedožitému výročí, otce Antonína, celou rodinu Kratinovu, Mikulenkovu, za zdraví a Boží ochranu živých rodin

22.8. ne

7:45 mše svatá nebude

10:30 za + Annu Kovaříkovu k 19. výročí úmrtí, rodiče Veroniku a Jana, bratry Jana a Ladislava, Pavla, Jaroslava, sestru Anežku, švagrové Annu, Elišku, Marii, švagry Jana, Jaroslava a ostatní příbuzenstvo

27.8. pá

17:00 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

29.8. ne

7:45 mše svatá nebude

10:30 za + Ladislava Chrásteckého k 1. výročí úmrtí, otce, bratra, zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

31. 8. út

Na úmysl dárce

Správce webu: tch@centrum.cz