Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - říjen 2021

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.10. pá

Za + rodiče Haničákovy, Josefa k nedožitým 100 narozeninám, babičku Růženu, Alenu Haničákovu, Růženu Novotnou, Boží požehnání celé živé rodině a za duše v očistci

2.10. so

Fatimská sobota

Na úmysl dárce

3.10. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za Marii Žárskou k 2. výročí úmrtí a rodinu z obou stran

5.10. út

Na úmysl dárce

6.10. st

Za + P. Františka Wariše k nedožitým 100 narozeninám, bratra P. Stanislava, rodiče a celou zesnulou rodinu

7.10. čt

Za Annu Václavíkovu k výročí úmrtí, manžela, syna a vnučku Václavíkovy, sourozence Tydlačkovy a staříčky z obou stran

8.10. pá

Za paní Boženu Čotkovu k 5. výročí úmrtí

9.10. so

Na úmysl dárce

10.10. ne

10:00 Svátost Biřmování

12.10. út

Na úmysl dárce

13.10. st

Za Annu a Jana Sklářovy, Evu Sklářovu, její rodiče a sourozence

14.10. čt

Na úmysl dárce

15.10. pá

Za P. Jiřího Švanygu, k 20. výročí odchodu na věčnost a celé zesnulé příbuzenstvo

16.10. so

Za + Martina Rušina a celou zesnulou rodinu

17.10. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Antonína Trtíka k 1. výročí úmrtí, syna Jiřího, rodiče z obou stran, sourozence, švagry a švagrové z obou stran a synovce Jaroslava

18.10. po

Za rodiče Antonína a Marii Koňaříkovy, Barošovy, sestru Marii, synovce Ivana, švagry, švagrovou, prarodiče Koňaříkovy a Jurčíkovy, + příbuzenstvo a Boží ochranu pro celou živou rodinu

19.10. út

Za Jiřího Křenka, sourozence, švagra a rodiče z obou stran

20.10. st

Na úmysl dárce

21.10. čt

Na úmysl dárce

22.10. pá

Za + rodiče Tydlačkovy, jejich syna Stanislava, + rodiče Janušovy a ostatní rodinu

23.10. so

Za Pavla a Anežku Kratinovy, dceru Jiřinu, vnuka Rostíka, Pavla a Verunku Mazáčovy, dceru Marii, syna Pavla, zetě Antonína, Stanislava, vnučku Aničku, Josefa a Františku Chrástecké, dceru Annu, zetě Petra, Jindřicha, vnuka Pavla, staříčky z obou stran, dušičky v očistci, za zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny

24.10. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Jaroslava Šuláka k 1. výročí úmrtí

26.10. út

Na poděkování Pánu Bohu za dar života a manželství, s prosbou u Panny Marie za další dobrodiní

27.10. st

Za + rodiče Vladimíra a Františku Koňaříkovy, rodinu Janušovu, Pohořelskou a Boží požehnání pro živou rodinu

28.10. čt

Za rodinu Řišicovu, Jindřichovu, staříčky z obou stran a za živou rodinu

29.10. pá

Za uzdravení z těžké nemoci a Boží ochranu celé rodiny

30.10. so

Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let

31.10. ne

7:45 Za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za rodiče Pavla a Anežku Kocurkovy, 2 dcery, 2 syny, vnuka Josefa k 9. výročí úmrtí, snachu Anastázii, zetě Josefa Šuláka, rodiče Josefa a Marii Žbánkovy, 2 syny, 3 dcery a Boží ochranu celé živé rodině

Správce webu: tch@centrum.cz