Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Září 2017

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Moji milovaní bratři a sestry,

čas prázdnin se skončil a s ním i pro mnohé z nás čas dovolenek a odpočinku. Myslím, že můžeme Bohu poděkovat i za krásné horké letní dny, které jsou pro dovolenou pěkným potěšením.

P. Ján Rušin, SVD


Moje radost

Nejlepším projevem ducha oběti je vytrvalost v započaté práci: a to je tehdy, když je dílo příjemné, tak i tehdy, když je vyčerpávající.

bl. José María Julián Escrivá de Balaguer y Albas


Pozvání na mše svaté

 


Mary’s Meals – jednoduché řešení hladu ve světě

Začátkem srpna jsem se zúčastnila již po několikáté Mladifestu v Medjugorje. Tento rok byl, ale speciální, poprvé jsem tam jela jako dobrovolník pro organizaci, která se snaží řešit problém hladovění dětí ve světě.

Kateřina Mokrá


CELODENNÍ ADORACE naší farnosti před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

je stanovena Arcibiskupstvím v Olomouci na den 30. září. Tentokrát je to den sobota.

Ráno bude mše svatá v obvyklém čase v 7:15 h. V 8:00 h vystavena Nejsvětější svátost oltářní do 18:00 h.

Farníci budou přicházet k tiché Adoraci v průběhu dne, a také po hodince budou v kostele před Monstrancí přihlášené dvojice v tiché modlitbě, aby Pán Ježíš nezůstal ani na chvíli sám. Zakončení Adorace bude v 18:00 h mší svatou, se svátostným požehnáním na závěr.

 


MINI TÁBOR PRO NAŠE DĚTI VE FARNOSTI.

Ve dnech 1. – 2. září se uskuteční MINI tábor pro děti na faře. Seznamte se s programem:


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ve křtu svatém tito naši farníci:


Program LIDOVÝCH MISIÍ v Halenkově od 10. – 17. září 2017

V průběhu misijního týdne je možné se dohodnout i na osobním rozhovoru v dopoledních hodinách.

TI, KDO SE ZÚČASTNÍ LIDOVÝCH MISIÍ, MOHOU ZÍSKAT PLNOMOCNÉ ODPUSTKY.

 


Úmysly pro modlitebníky svatého růžence na měsíc září 2017:

 

Správce webu: tch@centrum.cz